Претрага базе судске праксе

Резултати претраге

10 резултата приказано на страни (од укупно 2550 резултата)
 1. Рев2-уз 1/2018 узбуњивачи; узбуњивање забрана стављања у неповољнији положај; накнада штете

  Грађанска материја / Уписници: Рев2-уз / Бр. предмета: 1/2018 / Датум: 05.07.2018.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: др Драгише Б. Слијепчевића, председника већа, Бранка Станића и Гордане Ајншпилер Поповић, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., ул.... бр...., чији је пуномоћник Анђелија Васић, адвокат ...

 2. Рев 3629/2018 породично право; заштита од насиља у породици

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 3629/2018 / Датум: 21.06.2018.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија Миломира Николића, председника већа, Добриле Страјина и Слађане Накић Момировић, чланова већа, у правној ствари тужиље АА, из..., чији је пуномоћник Марија Јоксовић, адвокат из..., против ту ...

 3. Рев 2373/2016 облигационо право; уговор о кредиту; раскидање или измене уговора због промењених околности

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 2373/2016 / Датум: 21.06.2018.

  Врховни касациони суд у већу састављеном од судија: Предрага Трифуновића, председника већa, Звездане Лутовац и Бранка Станића, чланова већа, у парници тужилаца АА и ББ, обоје из..., чији је заједнички пуномоћник Мирослав Рњаковић, адвокат из..., против ту ...

 4. Рев 3265/2018 грађанско процесно право; трошкови поступка

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 3265/2018 / Датум: 13.06.2018.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Предрага Трифуновића, председника већа, Звездане Лутовац, Јелене Боровац, Бранка Станића и Гордане Ајншпилер Поповић, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., чији је пуномоћник Владимир Ђорђевић, адво ...

 5. Прев 92/2018 накнада штете због искључења електричне енергије

  Грађанска материја / Уписници: Прев / Бр. предмета: 92/2018 / Датум: 12.06.2018.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: др Драгише Б. Слијепчевића, председника већа, Бранка Станића и Гордане Ајншпилер Поповић, чланова већа, у правној ствари тужиоца АА..., ул.... бр...., чији је пуномоћник Коста Милић, адвока ...

 6. Рев 1832/2017 продаја непокретности; уговорени начин исплате цене

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 1832/2017 / Датум: 06.06.2018.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд у већу састављеном од судија: Миломира Николића, председника већа, Слађане Накић Момировић и Марине Говедарица, чланова већа, у правној ствари тужиље млдб. АА, коју заступа законска заступница мајка ББ, обе из..., чији ј ...

 7. Рев 1871/2016 накнада штете; ликвидација банке

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 1871/2016 / Датум: 30.05.2018.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Миломира Николића, председника већа, Слађане Накић-Момировић и Марине Говедарица, чланова већа, у парници тужилаца АА из..., ББ из... и „ВВ“ из..., које заступа Дијана Арсенов, адвокат из.. ...

 8. Прев 21/2018 накнада материјалне штете; незаконит рад

  Грађанска материја / Уписници: Прев / Бр. предмета: 21/2018 / Датум: 30.05.2018.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: др Драгише Б. Слијепчевића, председника већа, Бранка Станића и Гордане Ајншпилер Поповић, чланова већа, у правној ствари тужиоца Стечајне масе стечајног дужника AA,..., у стечају, ул.... бр ...

 9. Рев 2143/2016 раскид уговора

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 2143/2016 / Датум: 24.05.2018.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Миломира Николића, председника већа, Слађане Накић-Момировић и Марине Говедарица, чланова већа, у парници тужиље АА из..., коју заступају Дејан Папић и Дане Лужајић, адвокати из..., против тужених: ББ и ...

 10. Рев 2334/2018 вршење родитељског права

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 2334/2018 / Датум: 24.05.2018.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Миломира Николића, председника већа, Слађане Накић-Момировић и Марине Говедарица, чланова већа, у правној ствари тужиље АА из..., чији је пуномоћник Милица Радивојевић, адвокат из..., проти ...

Pages