Претрага базе судске праксе

Резултати претраге

10 резултата приказано на страни (од укупно 14321 резултата)
 1. Рев 498/2020 3.9.7.1; 3.9.7.2; 3.9.7.3

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 498/2020 / Датум: 09.11.2022.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Слађане Накић Момировић, председника већа, Добриле Страјина и Марине Милановић, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., чији је пуномоћник Душан Мијатовић, адвокат из..., против туженог „ ...

 2. Рев 12114/2022 3.1.4.4.4

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 12114/2022 / Датум: 07.09.2022.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Добриле Страјина, председника већа, Гордане Комненић и Драгане Миросављевић, чланова већа, у парници тужиље-противтужене АА из..., чији је пуномоћник мр Вукица Мидоровић, адвокат из..., про ...

 3. Рев 11545/2022 3.1.4.16.4; издржавање детета

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 11545/2022 / Датум: 07.09.2022.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Звездане Лутовац, председника већа, Драгане Маринковић и Владиславе Милићевић, чланова већа, у парници малолетне тужиље АА из..., коју заступа законски заступник ББ из..., чији је пуномоћни ...

 4. Рев 1303/2021 3.1.2.8.4; накнада нематеријалне штете

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 1303/2021 / Датум: 07.09.2022.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Добриле Страјина, председника већа, Гордане Комненић и Драгане Миросављевић, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., чији је пуномоћник Гордана Јовановић, адвокат из..., против тужених Града Сомбора, ...

 5. Рев 8198/2022 3.1.4.17.1.2; 3.1.2.4.2

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 8198/2022 / Датум: 01.09.2022.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Бранислава Босиљковића, председника већа, Бранке Дражић, Катарине Манојловић Андрић, Марине Милановић и Весне Станковић, чланова већа, у парници тужиље АА из..., чији је пуномоћник Драгољуб Јоксимовић а ...

 6. Рев 6513/2021 3.19.1.25.1.3

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 6513/2021 / Датум: 31.08.2022.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Добриле Страјина, председника већа, Гордане Комненић и Драгане Миросављевић, чланова већа, у парници тужилаца АА из..., ББ из...,..., ВВ из места..., ГГ из..., ДД и ЂЂ, обојица из..., чији је заједнички ...

 7. Рев 11078/2022 3.19.1.25.1.3; дозвољеност ревизије

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 11078/2022 / Датум: 25.08.2022.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Јасминке Станојевић председника већа, Споменке Зарић и Добриле Страјина, чланова већа, у предмету тужиље АА из..., чији је пуномоћник Јелена Дојчиновић, адвокат из..., против туженог ББ из..., чији је п ...

 8. Рев1 22/2022 3.5.9; зарада, минимална зарада, минимална цена рада, накнада зараде и друга примања

  Грађанска материја / Уписници: Рев1 / Бр. предмета: 22/2022 / Датум: 25.08.2022.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Бранислава Босиљковића, председника већа, Бранке Дражић, Катарине Манојловић Андрић, Јелице Бојанић Керкез и Марине Милановић, чланова већа, у парници из радног односа тужиоца АА из..., чији је пуномоћн ...

 9. Рев1 40/2021 3.19.1.25.1.4

  Грађанска материја / Уписници: Рев1 / Бр. предмета: 40/2021 / Датум: 25.08.2022.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд у већу састављеном од судија: Марине Милановић, председника већа, Јелице Бојанић Керкез, Весне Станковић, Бранислава Босиљковића и Катарине Манојловић Андрић, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., чији је пуномоћник ...

 10. Рев 5496/2022 3.19.1.25.1.3

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 5496/2022 / Датум: 18.08.2022.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Марине Милановић, председника већа, Јелице Бојанић Керкез и Катарине Манојловић Андрић, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., село..., чији је пуномоћник Наталија Ђоровић, адвокат из..., против туже ...

Pages