Претрага базе судске праксе

Резултати претраге

10 резултата приказано на страни (од укупно 2689 резултата)
 1. Рев2 1323/2018 радно право; вишак запослених

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 1323/2018 / Датум: 31.10.2018.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Браниславе Апостоловић, председника већа, Бранислава Босиљковића и Зоране Делибашић, чланова већа, у парници из радног односа тужиоца AA из..., чији је пуномоћник Душан Обренчевић, адвокат ...

 2. Рев2 2545/2017 радно право; повреда радне обавезе

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 2545/2017 / Датум: 12.10.2018.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Предрага Трифуновића, председника већа, Јелене Боровац и Звездане Лутовац, чланова већа, у парници из радног односа тужиоца AA из..., чији је пуномоћник Вера Стојановић, адвокат из..., прот ...

 3. Рев 1637/2017 облигационо право; стицање без основа

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 1637/2017 / Датум: 04.10.2018.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Весне Поповић, председника већа, Божидара Вујичића и Лидије Ђукић, чланова већа, у парници тужиоца Града Пожаревца, кога заступа Градско јавно правобранилаштво из Пожаревца, против туженог ...

 4. Прев 437/2017 хипотека; вишеструка продаја

  Грађанска материја / Уписници: Прев / Бр. предмета: 437/2017 / Датум: 27.09.2018.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд у већу састављеном од судије др Драгише Б. Слијепчевића, као председника већа, судије Бранка Станића и судије Гордане Ајншпилер Поповић, чланова већа, у поступку по тужби тужилаца: 1. "АА"... и 2. ББ из..., кој ...

 5. Рев 4567/2018 породично право; издржавање деце

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 4567/2018 / Датум: 26.09.2018.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Весне Поповић, председника већа, Лидије Ђукић и Божидара Вујичића, чланова већа, у правној ствари тужиоца мал. AA из..., кога заступа законски заступник мајка ББ из..., чији је пуномоћник Е ...

 6. Рев 4043/2018 породични закон; вршење родитељског права; измена одлуке

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 4043/2018 / Датум: 26.09.2018.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Предрага Трифуновића, председника већа, Звездане Лутовац и Јелене Боровац, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., кога заступа пуномоћник Милош Кораћевић, адвокат из..., против тужене ББ ...

 7. Рев 4358/2018 породично право; издржавање других сродника

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 4358/2018 / Датум: 26.09.2018.

  Врховни касациони суд у већу састављеном од судија: Предрага Трифуновића, председника већа, Звездане Лутовац и Јелене Боровац, чланова већа, у парници тужиље АА из..., коју заступа старатељ Градског центра за социјални рад – Одељење..., ББ дипломирани пра ...

 8. Рев 1269/2017 облигационо право; проузроковање штете; одговорност због неправилног и незаконитог рада

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 1269/2017 / Датум: 14.09.2018.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Браниславе Апостоловић, председника већа, Бранислава Босиљковића и Бисерке Живановић, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., чији су пуномоћници Урош Тешмановић и Ђорђе Протић адвокати и ...

 9. Рев 2902/2018 одговорност за штету због неправилног и незаконитог рада предузећа, других правних лица и државних органа

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 2902/2018 / Датум: 14.09.2018.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Браниславе Апостоловић, председника већа, Бранислава Босиљковића, Бисерке Живановић, Божидара Вујичића и Весне Поповић, чланова већа, у парници тужиоца AA из..., чији је пуномоћник Урош Теш ...

 10. Рев2 1298/2017 благовременост ревизије

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 1298/2017 / Датум: 13.09.2018.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: др Драгише Б. Слијепчевића, председника већа, Бранка Станића и Гордане Ајншпилер Поповић, чланова већа, у правној ствари тужиоца AA из..., чији је пуномоћник Никола Јовић, адвокат из..., против тужене Р ...

Pages