Претрага базе судске праксе

Резултати претраге

10 резултата приказано на страни (од укупно 2724 резултата)
 1. Рев2 2478/2018 зарада

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 2478/2018 / Датум: 28.02.2019.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Биљане Драгојевић, председника већа, Весне Субић и Јелице Бојанић Керкез, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., чији је пуномоћник Снежана Кнежевић Радовановић, адвокат из..., против ту ...

 2. Рев 354/2019 издржавање супружника

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 354/2019 / Датум: 13.02.2019.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Љубице Милутиновић, председника већа, Биљане Драгојевић и Весне Субић, чланова већа, у парници тужиoца-противтуженог AA из..., чији је пуномоћник Живадин Богдановић, адвокат из..., против т ...

 3. Рев2 2777/2018 накнада зараде

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 2777/2018 / Датум: 06.02.2019.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Биљане Драгојевић, председника већа, Весне Субић и Јелице Бојанић Керкез, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., чији су пуномоћници Наташа Мијаљевић и Јовица Мијаљевић, адвокати из..., ...

 4. Рев 37/2019 1.14.3.6 дискриминација; 1.6.4.2 имунитет; 3.19.1.13 тужба

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 37/2019 / Датум: 23.01.2019.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Љубице Милутиновић, председника већа, Биљане Драгојевић и Весне Субић, чланова већа, у парници тужиоца AA из..., чији је пуномоћник Анита Нуховић, адвокат из..., против туженог BB из..., ради утврђења д ...

 5. Р1 617/2018 3.19.1.2 надлежност и састав суда

  Грађанска материја / Уписници: Р1 / Бр. предмета: 617/2018 / Датум: 27.12.2018.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Весне Поповић, председника већа, Божидара Вујичића и Лидије Ђукић, чланова већа, у правној ствари предлагача АА из..., кога заступа пуномоћник Предраг Савић, адвокат из..., против противника предлагача ...

 6. Рев 5035/2018 друга примања

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 5035/2018 / Датум: 27.12.2018.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Биљане Драгојевић, председника већа, Весне Субић, Јелице Бојанић-Керкез, Слађане Накић- Момировић и Добриле Страјина, чланова већа, у парници тужиоца AA из..., чији је пуномоћник Данијела Р ...

 7. Рев 5615/2018 друга примања

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 5615/2018 / Датум: 26.12.2018.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Љубице Милутиновић, председника већа, Весне Субић, Биљане Драгојевић, Слађане Накић-Момировић и Добриле Страјина, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., село..., чији је пуномоћник Марко ...

 8. Рев 5447/2018 3.5.9. доприноси; 3.5.16.1. услови за судску заштиту

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 5447/2018 / Датум: 26.12.2018.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Љубице Милутиновић, председника већа, Биљане Драгојевић, Весне Субић, Слађане Накић Момировић и Добриле Страјина, чланова већа, у парници тужиоца АA из..., чији је пуномоћник Марко Николић, ...

 9. Рев2 2824/2018 радно право; повреда на раду

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 2824/2018 / Датум: 12.12.2018.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Љубице Милутиновић, председника већа, Јелице Бојанић Керкез и Биљане Драгојевић, чланова већа, у парници тужиље АА из..., чији је пуномоћник Александар Ружичић, адвокат из..., против тужено ...

 10. Рев1 14/2018 заједничка имовина супружника; хипотека

  Грађанска материја / Уписници: Рев1 / Бр. предмета: 14/2018 / Датум: 12.12.2018.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Љубице Милутиновић, председника већа, Биљане Драгојевић и Јелице Бојанић Керкез, чланова већа, у парници тужиља АА и ББ, обе из..., чији је заједнички пуномоћник адвокат Зоран Цветковић из. ...

Pages