Претрага базе судске праксе

Резултати претраге

10 резултата приказано на страни (од укупно 2813 резултата)
 1. Рев 786/2017 накнада материјалне штете

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 786/2017 / Датум: 11.07.2019.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Бисерке Живановић, председника већа, Споменке Зарић и Зоране Делибашић, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., чији је пуномоћник Мирјана Живић Кнежевић, адвокат из..., против тужених Гр ...

 2. Рев2 2725/2018 накнада штете

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 2725/2018 / Датум: 10.07.2019.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Весне Поповић, председника већа, др Илије Зиндовића, Лидије Ђукић, Божидара Вујичића и Бранислава Босиљковића, чланова већа, у правноj ствари тужилаца АА из..., ул.... број../.. и ББ из..., ул...., које ...

 3. Р 6329/2019 делегација надлежности

  Грађанска материја / Уписници: Р / Бр. предмета: 6329/2019 / Датум: 03.07.2019.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Јасминке Станојевић, председника већа, Бисерке Живановић и Споменке Зарић, чланова већа, у правној ствари тужиље АА из..., чији је пуномоћник Зорица Бојовић Роговић, адвокат из..., против тужене Републи ...

 4. Рев 1293/2017 3.19.1.17

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 1293/2017 / Датум: 03.07.2019.

  Врховни касациони суд у већу састављеном од судија Јасминке Станојевић, председника већа, Споменке Зарић и Бисерке Живановић, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., чији је пуномоћник Никола Томашевић, адвокат из..., против тужене ''ББ'& ...

 5. Рев2 1590/2018 радно право; колективни уговор; накнада штете; трошкови исхране

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 1590/2018 / Датум: 27.06.2019.

  Врховни касациони суд и то судија Весна Поповић, председник већа, у правној ствари тужилаца АА  из... и ББ из..., чији је заједнички пуномоћник Ненад Зечевић, адвокат из..., против туженог ЈКП ВВ, чији је пуномоћник Александар Бојков, адвокат из..., ради ...

 6. Р1 341/2019 сукоб надлежности

  Грађанска материја / Уписници: Р1 / Бр. предмета: 341/2019 / Датум: 27.06.2019.

  Врховни касациони суд у већу састављеном од судија: Јасминке Станојевић, председника већа, Споменке Зарић и Бисерке Живановић, чланова већа, у правној ствари тужиоца АА из..., чији је пуномоћник Љубица Куљић, адвокат из..., против туженог Републике Србије ...

 7. Рев 1284/2017 рента

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 1284/2017 / Датум: 27.06.2019.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Јасминке Станојевић, председника већа, Бисерке Живановић и Споменке Зарић, чланова већа, у парници тужиоца АА из села..., Општина..., чији је пуномоћник Жарко Вујовић, адвокат из..., против ...

 8. Рев 2505/2019 неблаговремена ревизија

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 2505/2019 / Датум: 27.06.2019.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Јасминке Станојевић, председника већа, Бисерке Живановић и Споменке Зарић, чланова већа, у правној ствари тужиоца АА из..., чији је пуномоћник Милорад Милићевић, адвокат из..., против туженог ББ из..., ...

 9. Рев 2038/2019 дозвољеност ревизије (трошкови обраде кредита)

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 2038/2019 / Датум: 26.06.2019.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Љубице Милутиновић, председника већа, Весне Субић, Биљане Драгојевић, Јелице Бојанић Керкез и Добриле Страјина, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., чији је пуномоћник Милорад Михаиловић, адвокат и ...

 10. Рев 2030/2017 дозвољеност ревизије

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 2030/2017 / Датум: 21.06.2019.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Бисерке Живановић, председника већа, Споменке Зарић и Зоране Делибашић, чланова већа, у парници тужиоца АА..., против тужене ББ из..., чији је пуномоћник Будимир Дринчић, адвокат из..., ради исплате, од ...

Pages