Претрага базе судске праксе

Резултати претраге

10 резултата приказано на страни (од укупно 3677 резултата)
 1. Спп 10/2019 3.19.1.11 поступак за решавање спорног правног питања; 3.19.3 изврсни поступак; 3.20.1 сукоб надлежности

  Грађанска материја / Уписници: Спп / Бр. предмета: 10/2019 / Датум: 24.12.2019.

  ПРВИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ БЕОГРАД ВЕЗА: 5 ИИВ- 1795/19 (стари број 19 ИИВ 4946/17) Извод из записника са XIII седнице Грађанског одељења Врховног касационог суда одржане 24.12.2019. године. О Д Л У К А ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев Првог основног суда у Београду з ...

 2. Спп 6/2019 поступак за решавање спорног правног питања; 3.19.1.11; 3.1.2.8.3 накнада материјалне штете

  Грађанска материја / Уписници: Спп / Бр. предмета: 6/2019 / Датум: 12.12.2019.

  ОСНОВНИ СУД У НИШУ НИШ ВЕЗА: VIII Су 228/2019 Извод из записника са XII седнице Грађанског одељења Врховног касационог суда одржане 10.12.2019. године. О Д Л У К А ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев Основног суда у Нишу за покретање поступка ради решавања спорног правног ...

 3. Спп 11/2019 поступак за решавање СПП; 3.19.1.11

  Грађанска материја / Уписници: Спп / Бр. предмета: 11/2019 / Датум: 12.12.2019.

  ВИШИ СУД У НИШУ НИШ ВЕЗА: П 274/19 Извод из записника са XII седнице Грађанског одељења Врховног касационог суда одржане 10.12.2019. године. О Д Л У К А ОДБАЦУЈЕ СЕ предлог за покретање поступка решавања спорног правног питања. О б р а з л о ж е њ е Виши ...

 4. Рев 396/2018 3.1.1.12.1. законско право прече куповине

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 396/2018 / Датум: 05.12.2019.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Браниславе Апостоловић, председника већа, Бранислава Босиљковића и Зоране Делибашић, чланова већа, у парници тужиоца AA из..., чији је пуномоћник Никола Косановић адвокат из..., против тужених ББ из..., ...

 5. Рев2 3479/2019 понављање поступка

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 3479/2019 / Датум: 05.12.2019.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Браниславе Апостоловић, председника већа, Зоране Делибашић и Бранислава Босиљковића, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., чији је пуномоћник Милоје Томић адвокат из..., против тужене Републике Срби ...

 6. Рев2 3770/2019 3.5.16.3

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 3770/2019 / Датум: 04.12.2019.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд у већу састављеном од судија Јасминке Станојевић, председника већа, Бисерке Живановић и Споменке Зарић, чланова већа, у парници тужилаца АА из..., ББ из..., ВВ из..., ГГ из..., ДД из..., ЂЂ из..., ЕЕ из..., ЖЖ из..., ЗЗ ...

 7. Рев 4730/2019 3.19.1.25.1.4

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 4730/2019 / Датум: 28.11.2019.

  Врховни касациони суд у већу састављеном од судија: Весне Поповић, председника већа, Божидара Вујичића, др Илије Зиндовића, Бисерке Живановић и Споменке Зарић, чланова већа, у правној ствари тужиоца Центра за социјални рад у..., кога заступа пуномоћник AA ...

 8. Рев 4775/2019 3.1.4.18.1; 3.1.4.18.2

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 4775/2019 / Датум: 28.11.2019.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Браниславе Апостоловић, председника већа, Бранислава Босиљковића и Зоране Делибашић, чланова већа, у парници тужиље АА из..., чији је пуномоћник Анкица Мишков адвокат из..., против туженог ...

 9. Рев2 2390/2017 Гж ап1 40/2017 3.5.9 зарада, минимална зарада, минимална цена рада, накнада зараде и друга примања

  Грађанска материја / Уписници: Рев2, Гж-Ап 1 / Бр. предмета: 2390/2017, 40/2017 / Датум: 28.11.2019.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Браниславе Апостоловић, председника већа, Бранислава Босиљковића и Зоране Делибашић, чланова већа, у парници из радног односа тужилаца АА, ББ, ВВ, ГГ, ДД, ЂЂ, ЕЕ, ЖЖ, ЗЗ, ИИ и ЈЈ сви из..., КК, ЛЛ, ЉЉ, ...

 10. Рев2 2067/2017 3.5.9

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 2067/2017 / Датум: 28.11.2019.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Браниславе Апостоловић, председника већа, Бранислава Босиљковића, Зоране Делибашић, Бисерке Живановић и Божидара Вујичића, чланова већа, у парници из радног односа тужилаца АА из... и ББ из..., чији су ...

Pages