Претрага базе судске праксе

Резултати претраге

10 резултата приказано на страни (од укупно 219 резултата)
 1. Рж1 у 150/2019 1.6.6.7 правни лекови за убрзање поступка; 1.6.6.5 целовитост поступка

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1у, Рж1уп / Бр. предмета: 150/2019 / Датум: 20.12.2019.

  Врховни касациони суд, вршилац функције председника суда Драгомир Милојевић, у предмету предлагача АА из..., ул.... бр...., коју заступа Душко Аврамов, адвокат из..., ул.... бр...., одлучујући о жалби предлагача поднетој против решења Управног суда Р4 у 2 ...

 2. Рж1 у 143/2019 1.6.6.7 правни лекови за убрзање поступка; 1.6.6.6.2. понашање подносиоца представке

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1у, Рж1уп / Бр. предмета: 143/2019 / Датум: 16.12.2019.

  Врховни касациони суд, судија Катарина Манојловић Андрић, у предмету предлагача АА из..., ул.... број.., чији је пуномоћник Властимир Јанковић, адвокат из..., ул.... број.., одлучујући о жалби предлагача поднетој против решења Управног суда Р4 у 239/2019 ...

 3. Рж1 у 105/2019 1.6.6.7. правни лекови за убрзање поступка; 1.6.6.5. целовитост поступка

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1у, Рж1уп / Бр. предмета: 105/2019 / Датум: 06.12.2019.

  Врховни касациони суд, судија Катарина Манојловић Андрић, у предмету предлагача АА из..., ул.... број../.., чији је пуномоћник Милан Ж. Јовановић, адвокат из...,... број../.., одлучујући о жалби предлагача изјављеној против решења Управног суда Р4 у 179/2 ...

 4. Рж1 у 138/2019 1.6.6.6.4 значај случаја за подносиоце представке; 1.6.6.7 правни лекови за убрзање поступка

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1у, Рж1уп / Бр. предмета: 138/2019 / Датум: 19.11.2019.

  Врховни касациони суд, судија Катарина Манојловић Андрић, у предмету предлагача АА из..., ул.... број..., кога заступа као пуномоћник Младен Влашић, адвокат из..., ул.... број..., одлучујући о жалби предлагача поднетој против решења Управног суда Р4 у 271 ...

 5. Рж1 у 140/2019 1.6.6.7 правни лекови за убрзање поступка

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1у, Рж1уп / Бр. предмета: 140/2019 / Датум: 18.11.2019.

  Врховни касациони суд, вршилац функције председника суда Драгомир Милојевић, у предмету предлагача АА из..., ул.... бр...., ББ из..., ул.... бр...., ВВ из..., ул.... бр...., ГГ из..., ул.... бр...., ДД из..., ул.... бр...., ЂЂ из..., ул.... бр...., ЕЕ из. ...

 6. Рж1 у 130/2019 1.6.6.7 правни лекови за убрзање поступка

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1у, Рж1уп / Бр. предмета: 130/2019 / Датум: 13.11.2019.

  Врховни касациони суд, вршилац функције председника суда Драгомир Милојевић, у предмету предлагача AA из..., ул.... бр...., чији је пуномоћник Михаило Павловић, адвоката из..., ул.... бр...., одлучујући о жалби предлагача изјављеној против решења Управног ...

 7. Рж1 у 115/2019 1.6.6.4. Правни лекови за убрзање поступка; 1.6.6.6.4. Значај случаја за подносиоца представке

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1у, Рж1уп / Бр. предмета: 115/2019 / Датум: 11.11.2019.

  Врховни касациони суд, судија Катарина Манојловић Андрић, у предмету предлагача АА из... ул...., одлучујући о жалби предлагача поднетој против решења Управног суда Р4 у 203/2019 од 07.08.2019. године, у предмету заштите права на суђење у разумном року, до ...

 8. Рж1 р 28/2019 1.6.6.7 правни лекови за убрзање поступка

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1у, Рж1уп / Бр. предмета: 28/2019 / Датум: 22.10.2019.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Весне Поповић, председника већа, Радослава Петровића и Катарине Манојловић Андрић, чланова већа, у правној ствари предлагача АА, ББ и ВВ свих из..., ГГ, ДД, ЂЂ и ЕЕ, свих из..., ЖЖ из..., ЗЗ и ИИ, обоји ...

 9. Рж1 у 121/2019 1.6.6.7. Правни лекови за убрзање поступка; 1.6.6.3. Понашање суда (релевантних власти)

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1у, Рж1уп / Бр. предмета: 121/2019 / Датум: 18.10.2019.

  Врховни касациони суд, судија Катарина Манојловић Андрић, у предмету предлагача АА из..., ул...., кога заступа као пуномоћник Душица Парезановић, адвокат из..., ул...., одлучујући о жалби предлагача поднетој против решења Управног суда Р4 у 188/2019 од 09 ...

 10. Рж1 у 102/2019 1.6.6.7. Правни лекови за убрзање поступка; 1.6.6.8. Компензаторни правни лекови

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1у, Рж1уп / Бр. предмета: 102/2019 / Датум: 18.10.2019.

  Врховни касациони суд, судија Катарина Манојловић Андрић, у предмету предлагача АА из..., ул...., кога заступа као пуномоћник Мила М. Трифуновић, адвокат из..., ул...., одлучујући о жалби предлагача изјављеној против решења Управног суда Р4 у 156/19 од 08 ...

Pages