Претрага базе судске праксе

Резултати претраге

10 резултата приказано на страни (од укупно 434 резултата)
 1. Рж1 к 1/2021 1.6.6.7; правни лекови за убрзање поступка; 1.6.6.6.3 понашање суда (релевантних власти); 1.6.6.5; целовитост поступка

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1у, Рж1уп / Бр. предмета: 1/2021 / Датум: 08.04.2021.

  Врховни касациони суд, вршилац функције председника суда Драгомир Милојевић, у предмету предлагача АА и мал. ББ, чији је законски заступник мајка ВВ, сви из..., које заступа пуномоћник Наташа Десковски, адвокат из..., ради заштите права на суђење у разумн ...

 2. Рж1 р 6/2021 1.6.6.7; правни лекови за убрзање поступка

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1у, Рж1уп / Бр. предмета: 6/2021 / Датум: 08.04.2021.

  Врховни касациони суд, судија Добрила Страјина, у предмету предлагача АА из..., чији је пуномоћник Милош Корићанин, адвокат из..., ради заштите права на суђење у разумном року, одлучујући о жалби предлагача изјављеној против решења Апелационог суда у Нишу ...

 3. Рж1 р 5/2021 1.6.6.7; правни лекови за убрзање поступка

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1у, Рж1уп / Бр. предмета: 5/2021 / Датум: 25.03.2021.

  Врховни касациони суд, судија Слађана Накић Момировић, у предмету предлагача АА из..., чији је пуномоћник Драгослав Димитријевић, адвокат из..., ради заштите права на суђење у разумном року, одлучујући о жалби предлагача услед повреде права на суђење у ра ...

 4. Рж1 у 11/2021 1.6.6.7; правни лекови за убрзање поступка

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1у, Рж1уп / Бр. предмета: 11/2021 / Датум: 19.03.2021.

  Врховни касациони суд, вршилац функције председника суда Драгомир Милојевић, у предмету предлагача АА из..., ул.... бр..., ради заштите права на суђење у разумном року, одлучујући о жалби предлагача изјављеној против решења Управног суда Р4 у 475/2020 од ...

 5. Рж1 г 2/2021 1.6.6.7 правни лекови за убрзање поступка

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1у, Рж1уп / Бр. предмета: 2/2021 / Датум: 19.03.2021.

  Врховни касациони суд, вршилац функције председника суда Драгомир Милојевић, у предмету предлагача АА из...-..., ул.... бр...., чији је пуномоћник Александар Радивојевић, адвокат из..., ул.... бр...., одлучујући о жалби предлагача изјављеној у смислу члан ...

 6. Рж1 у 14/2021 1.6.6.7: правни лекови за убрзање поступка

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1у, Рж1уп / Бр. предмета: 14/2021 / Датум: 18.03.2021.

  Врховни касациони суд, судија Катарина Манојловић Андрић, у предмету предлагача АА из..., улица... број.., чији је пуномоћник Драган Згерђа, адвокат из..., улица... број.., одлучујући о жалби предлагача изјављеној против решења Управног суда Р4 у 495/2020 ...

 7. Рж1 гп 1/2021 1.6.6.7; правни лекови за убрзање поступка

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1у, Рж1уп / Бр. предмета: 1/2021 / Датум: 15.03.2021.

  Врховни касациони суд, вршилац функције председника суда Драгомир Милојевић, у предмету предлагача АА ПР Аутопревозничка грађевинско трговинска радња..., ул.... бр..., кога заступа Татјана Раденовић, адвокат из..., ул.... бр..., ради заштите права на суђе ...

 8. Рж1 у 155/2020 1.6.6.7 правна средства за управне поступке

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1у, Рж1уп / Бр. предмета: 155/2020 / Датум: 15.03.2021.

  Врховни касациони суд, судија Катарина Манојловић Андрић, у предмету предлагача АА и ББ из...,... број..., одлучујући о жалби предлагача изјављеној против решења Управног суда Р4 у 400/2020 од 27.11.2020. године, у предмету заштите права на суђење у разум ...

 9. Рж1 р 3/2021 1.6.6.7; правни лекови за убрзање поступка

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1у, Рж1уп / Бр. предмета: 3/2021 / Датум: 11.03.2021.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Весне Поповић, председника већа, Катарине Манојловић Андрић и Татјане Матковић Стефановић, чланова већа, у правној ствари предлагача АА из..., чији је пуномоћник Драгослав Димитријевић, адвокат из..., р ...

 10. Р4 к 1/2021 1.6.6.7

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Р4 к / Бр. предмета: 1/2021 / Датум: 09.03.2021.

  Врховни касациони суд, вршилац функције председника суда Драгомир Милојевић, у предмету предлагача АА из..., са боравиштем у..., ул...., кога заступа Милисав Ст. Васић-Буђа, адвокат из..., ул...., одлучујући о приговору за убрзање поступка, донео је дана ...

Pages