Претрага базе судске праксе

Резултати претраге

10 резултата приказано на страни (од укупно 186 резултата)
 1. Рж1 у 32/2019 понашање суда (релевантних власти)

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1у, Рж1уп / Бр. предмета: 32/2019 / Датум: 13.03.2019.

  Врховни касациони суд, судија Катарина Манојловић Андрић, у предмету предлагача АА из..., чији је пуномоћник Николета Вученовић, адвокат из...,... број..., одлучујући о жалби предлагача изјављеној против решења Управног суда Р4 у 330/18 од 04.02.2019. год ...

 2. Рж1 у 166/2018 целовитост поступка; понашање подносиоца представке

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1у, Рж1уп / Бр. предмета: 166/2018 / Датум: 13.03.2019.

  Врховни касациони суд, судија Катарина Манојловић Андрић, у предмету предлагача AA из...,... број..., чији је пуномоћник Предраг Кнежевић, адвокат из..., ул.... број..., Пош. фах..., одлучујући о жалби предлагача изјављеној против решења Управног суда Р4 ...

 3. Рж1 у 87/2018 понашање подносиоца представке

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1у, Рж1уп / Бр. предмета: 87/2018 / Датум: 31.01.2019.

  Врховни касациони суд, судија Катарина Манојловић Андрић, у предмету предлагача АА из..., ул...., кога заступа као пуномоћник Живко Булат, адвокат из..., ул...., одлучујући о жалби предлагача изјављеној против решења Управног суда Р4 у 82/18 од 30.04.2018 ...

 4. Рж1 у 134/2018 правни лекови за убрзање поступка

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1у, Рж1уп / Бр. предмета: 134/2018 / Датум: 31.01.2019.

  Врховни касациони суд, судија Катарина Манојловић Андрић, у предмету предлагача АА из...,..., одлучујући о жалби предлагача изјављеној против решења Управног суда Р4 у 235/17 од 28.12.2017. године, у предмету заштите права на суђење у разумном року, донео ...

 5. Рж1 у 105/2018 правни лекови за убрзање поступка

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1у, Рж1уп / Бр. предмета: 105/2018 / Датум: 30.01.2019.

  Врховни касациони суд, судија Катарина Манојловић Андрић, у предмету предлагача AA из..., ББ из..., ВВ из...,..., ГГ из...,..., ДД из..., ЂЂ из...,..., ЕЕ из...,..., ЖЖ из...,..., ЗЗ из..., ИИ из..., ЈЈ из...,..., КК из...,..., ЛЛ из...,..., ЉЉ из..., ММ ...

 6. Рж1 у 107/2018 понашање подносиоца представке

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1у, Рж1уп / Бр. предмета: 107/2018 / Датум: 30.01.2019.

  Врховни касациони суд, судија Катарина Манојловић Андрић, у предмету предлагача АА из..., ББ из..., ВВ из...,..., ГГ из...,..., ДД из..., ЂЂ из...,..., ЕЕ из...,..., ЖЖ из......, ЗЗ из..., ИИ из..., ЈЈ из...,..., КК из...,..., ЛЛ из...,..., ЉЉ из..., ММ и ...

 7. Рж1 у 4/2019 целовитост поступка; значај случаја подносиоца представке

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1у, Рж1уп / Бр. предмета: 4/2019 / Датум: 24.01.2019.

  Врховни касациони суд, судија Катарина Манојловић Андрић, у предмету предлагача АА из...,..., чији је пуномоћник Јово Борић, адвокат из...,..., одлучујући о жалби предлагача изјављеној против решења Управног суда Р4 у 313/2018 од 27.12.2018. године, у пре ...

 8. Рж1 уп 2/2018 правни лекови за убрзање поступка

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1у, Рж1уп / Бр. предмета: 2/2018 / Датум: 24.01.2019.

  Врховни касациони суд, судија Катарина Манојловић Андрић, у предмету предлагача АА из..., ул...., одлучујући о жалби предлагача изјављеној против решења Прекршајног апелационог суда – Одељење у Нишу Р4 ОП 2/18 од 05.11.2018. године, у предмету заштите пра ...

 9. Рж1 у 138/2018 понашање подносиоца представке

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1у, Рж1уп / Бр. предмета: 138/2018 / Датум: 13.11.2018.

  Врховни касациони суд, судија Катарина Манојловић Андрић, у предмету предлагача АА из...,......, ББ из...,......, ВВ из...,......, ГГ из...,......, ДД из...,......, ЂЂ из...,......, ЕЕ из...,......, ЖЖ из...,......, ЗЗ из...,......, ИИ из...,......, ЈЈ из ...

 10. Рж1 гп 2/2018 недозвољеност жалбе

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1у, Рж1уп / Бр. предмета: 2/2018 / Датум: 26.01.2018.

  Врховни касациони суд, судија Гордана Ајншпилер-Поповић, у поступку ради заштите права на суђење у разумном року предлагача “АА” из..., кога заступа пуномоћник Мирослав Тешић, адвокат из..., одлучујући о жалби предлагача изјављеној због непоступања Привре ...

Pages