Претрага базе судске праксе

Резултати претраге

10 резултата приказано на страни (од укупно 4767 резултата)
 1. Кзз ОК 33/2019 усвојен захтев 438 ст.1 тач.4 зкп

  Кривична материја / Уписници: Кзз ОК / Бр. предмета: 33/2019 / Датум: 17.12.2019.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Зорана Таталовића, председника већа, Радмиле Драгичевић Дичић, Соње Павловић, Радослава Петровића и Драгана Аћимовића, чланова већа, са саветником Татјаном Миленковић, као записничарем, у к ...

 2. Кс 52/2019 надлежан Виши суд у Новом Саду

  Кривична материја / Уписници: Кс / Бр. предмета: 52/2019 / Датум: 17.12.2019.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Зорана Таталовића, председника већа, Радмиле Драгичевић Дичић и Радослава Петровића, чланова већа, са саветником Андреом Јаковљевић, као записничарем, у кривичном предмету у поступку признања стране суд ...

 3. Кзз 1278/2019 трошкови кривчног поступка

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 1278/2019 / Датум: 12.12.2019.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Бате Цветковића, председника већа, Драгана Аћимовића, Мирољуба Томића, Јасмине Васовић и Радослава Петровића, чланова већа, са саветником Весном Веселиновић, као записничарем, у кривичном п ...

 4. Кзз 1336/2019 повреда закона у погледу одлуке о кривичној санкцији

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 1336/2019 / Датум: 12.12.2019.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Бате Цветковића, председника већа, Драгана Аћимовића, Мирољуба Томића, Јасмине Васовић и Радослава Петровића, чланова већа, са саветником Весном Веселиновић, као записничарем, у кривичном п ...

 5. Кзз Пр 33/2019 застарелост покретања и вођења прекршајног поступка

  Кривична материја / Уписници: Кзз Пр / Бр. предмета: 33/2019 / Датум: 12.12.2019.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Бате Цветковића, председника већа, Драгана Аћимовића, Јасмине Васовић, Веска Крстајића и Биљане Синановић, чланова већа, са саветником Ирином Ристић, као записничарем, у прекршајном предмет ...

 6. Кзз 1280/2019 повреда кривичног закона; чл. 438 ст. 1 ЗКП и др

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 1280/2019 / Датум: 12.12.2019.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Драгана Аћимовића, председника већа, Мирољуба Томића, Јасмине Васовић, Радмиле Драгичевић-Дичић и Соње Павловић, чланова већа, са саветником Олгицом Козлов, записничарем, у кривичном предме ...

 7. Кзз 1202/2019 не бис ин идем

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 1202/2019 / Датум: 12.12.2019.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Драгана Аћимовића, председника већа, Мирољуба Томића, Јасмине Васовић, Радмиле Драгичевић-Дичић и Соње Павловић, чланова већа, са саветником Ирином Ристић, као записничарем, у кривичном пре ...

 8. Кзз 1256/2019 2.4.1.22.1.1.1. околности које трајно искључују кривично гоњење

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 1256/2019 / Датум: 11.12.2019.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Невенке Важић, председника већа, Веска Крстајића, Биљане Синановић, Драгана Аћимовића и Соње Павловић, чланова већа, са саветником Врховног касационог суда Милом Ристић, као записничарем, у ...

 9. Кзз 1039/2019 пресуђена ствар; 438-1 т. 1

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 1039/2019 / Датум: 11.12.2019.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Невенке Важић, председника већа, Веска Крстајића, Биљане Синановић, Драгана Аћимовића и Соње Павловић, чланова већа, са саветником Врховног касационог суда Милом Ристић, као записничарем, у ...

 10. Кзз 1331/2019 недозвољени доказ

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 1331/2019 / Датум: 11.12.2019.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Невенке Важић, председника већа, Веска Крстајића, Биљане Синановић, Драгана Аћимовића и Соње Павловић, чланова већа, са саветником Врховног касационог суда Снежаном Меденицом, као записнича ...

Pages