Претрага базе судске праксе

Резултати претраге

10 резултата приказано на страни (од укупно 463 резултата)
 1. Прзз 15/2017 прекршај

  Управна материја / Уписници: Прзз / Бр. предмета: 15/2017 / Датум: 06.07.2017.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Мирјане Ивић, председника већа, Драгана Скока и Бисерке Живановић, чланова већа, са саветником Весном Мраковић, као записничарем, одлучујући по захтеву за заштиту законитости Републичког ја ...

 2. Ус 16/2017 сукоб надлежности

  Управна материја / Уписници: Ус / Бр. предмета: 16/2017 / Датум: 26.06.2017.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Мирјане Ивић, председника већа, Звездане Лутовац и Божидара Вујичића, чланова већа, са саветником Рајком Милијаш, као записничарем, решавајући сукоб надлежности између Прекршајног суда у Зрењанину и Осн ...

 3. Ус 18/2017 сукоб надлежности

  Управна материја / Уписници: Ус / Бр. предмета: 18/2017 / Датум: 26.06.2017.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Мирјане Ивић, председника већа, Звездане Лутовац и Божидара Вујичића, чланова већа, са саветником Рајком Милијаш, као записничарем, решавајући сукоб надлежности између Управног суда и Основног суда у Ко ...

 4. Ус 19/2017 сукоб надлежности

  Управна материја / Уписници: Ус / Бр. предмета: 19/2017 / Датум: 26.06.2017.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Мирјане Ивић, председника већа, Звездане Лутовац и Божидара Вујичића, чланова већа, са саветником Рајком Милијаш, као записничарем, решавајући сукоб надлежности између Управног суда и Основног суда у Кр ...

 5. Ус 20/2017 сукоб надлежности

  Управна материја / Уписници: Ус / Бр. предмета: 20/2017 / Датум: 26.06.2017.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Мирјане Ивић, председника већа, Звездане Лутовац и Божидара Вујичића, чланова већа, са саветником Рајком Милијаш, као записничарем, решавајући сукоб надлежности између Управног суда и Основног суда у Ко ...

 6. Ус 21/2017 сукоб надлежности

  Управна материја / Уписници: Ус / Бр. предмета: 21/2017 / Датум: 26.06.2017.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Мирјане Ивић, председника већа, Звездане Лутовац и Божидара Вујичића, чланова већа, са саветником Рајком Милијаш, као записничарем, решавајући сукоб надлежности између Првог основног суда у Београду и У ...

 7. Узп 233/2017 заштита конкуренције

  Управна материја / Уписници: Узп / Бр. предмета: 233/2017 / Датум: 22.06.2017.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Мирјане Ивић, председника већа, Драгана Скока и Љубице Милутиновић, чланова већа, са саветником Рајком Милијаш, као записничарем, одлучујући о захтеву Комисије за заштиту конкуренције, Беог ...

 8. Ус 13/2017 сукоб надлежности

  Управна материја / Уписници: Ус / Бр. предмета: 13/2017 / Датум: 25.05.2017.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Мирјане Ивић, председника већа, Звездане Лутовац и Божидара Вујичића, чланова већа, са саветником Рајком Милијаш, као записничарем, решавајући сукоб надлежности између Основног суда у Врбасу и Управног ...

 9. Ус 14/2017 сукоб надлежности

  Управна материја / Уписници: Ус / Бр. предмета: 14/2017 / Датум: 25.05.2017.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Мирјане Ивић, председника већа, Звездане Лутовац и Божидара Вујичића, чланова већа, са саветником Рајком Милијаш, као записничарем, решавајући сукоб надлежности између Првог основног суда у Београд и Уп ...

 10. Ус 15/2017 сукоб надлежности

  Управна материја / Уписници: Ус / Бр. предмета: 15/2017 / Датум: 25.05.2017.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Мирјане Ивић, председника већа, Звездане Лутовац и Божидара Вујичића, чланова већа, са саветником Рајком Милијаш, као записничарем, решавајући сукоб надлежности између Првог основног суда у Београд и Уп ...

Pages