Претрага базе судске праксе

Резултати претраге

10 резултата приказано на страни (од укупно 485 резултата)
 1. Узп 336/2017 дисциплинска одговорност стечајног управника

  Управна материја / Уписници: Узп / Бр. предмета: 336/2017 / Датум: 21.12.2017.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Мирјане Ивић, председника већа, Драгана Скокa и Бранка Станића, чланова већа, са саветником Рајком Милијаш, као записничарем, одлучујући по захтеву АА из...,..., кога заступа пуномоћник Мар ...

 2. Узп 348/2017 враћање имовине црквама

  Управна материја / Уписници: Узп / Бр. предмета: 348/2017 / Датум: 30.11.2017.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд у већу састављеном од судија: Мирјане Ивић, председника већа, Драгана Скока и Љубице Милутиновић, чланова већа, са саветником Рајком Милијаш, као записничарем, одлучујући о захтеву АА,..., улица..., коју заступа пуномоћн ...

 3. Узп 372/2017 промене у регистру- заложно право

  Управна материја / Уписници: Узп / Бр. предмета: 372/2017 / Датум: 30.11.2017.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Mирјане Ивић, председника већа, Драгана Скока и Љубице Милутиновић, чланова већа, са саветником Рајком Милијаш, као записничарем, одлучујући по захтеву Министарства привреде Републике Србиј ...

 4. Прзз 21/2017 прекршај- царина

  Управна материја / Уписници: Прзз / Бр. предмета: 21/2017 / Датум: 23.11.2017.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Мирјане Ивић, председника већа, Драгана Скока и Бисерке Живановић, чланова већа, са саветником Весном Мраковић, као записничарем, одлучујући по захтеву за заштиту законитости Републичког ја ...

 5. Прзз 25/2017 царински прекршај

  Управна материја / Уписници: Прзз / Бр. предмета: 25/2017 / Датум: 23.11.2017.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Мирјане Ивић, председника већа, Драгана Скока и Бисерке Живановић, чланова већа, са саветником Весном Мраковић, као записничарем, одлучујући по захтеву за заштиту законитости Републичког ја ...

 6. Узп 352/2017 враћање имовине црквама

  Управна материја / Уписници: Узп / Бр. предмета: 352/2017 / Датум: 23.11.2017.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Мирјане Ивић, председника већа, Драгана Скока и Бисерке Живановић, чланова већа, са саветником Весном Мраковић, као записничарем, одлучујући по захтеву Српске православне цркве, Патријаршиј ...

 7. Узп1 2/2017 враћање имовине

  Управна материја / Уписници: Узп1 / Бр. предмета: 2/2017 / Датум: 23.11.2017.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Mирјане Ивић, председника већа, Драгана Скока и Бисерке Живановић, чланова већа, са саветником Весном Мраковић, као записничарем, одлучујући о захтеву АА из.., поднетом преко пуномоћника Зо ...

 8. Узп 342/2017 заштита конкуренције

  Управна материја / Уписници: Узп / Бр. предмета: 342/2017 / Датум: 17.11.2017.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Mирјане Ивић, председника већа, Драгана Скока и Миломира Николића, чланова већа, са саветником Рајком Милијаш, као записничарем, одлучујући по захтеву Оператора дистрибутивног система ' ...

 9. Узп 415/2017 спор пуне јурисдикције

  Управна материја / Уписници: Узп / Бр. предмета: 415/2017 / Датум: 02.11.2017.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Мирјане Ивић, председника већа, Драгана Скока и Бисерке Живановић, чланова већа, са саветником Весном Мраковић, као записничарем, одлучујући по захтеву Општине Шид- Општинског већа Општине ...

 10. Ус 31/2017 сукоб надлежности

  Управна материја / Уписници: Ус / Бр. предмета: 31/2017 / Датум: 02.11.2017.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Мирјане Ивић, председника већа, Звездане Лутовац и Божидара Вујичића, чланова већа, са саветником Рајком Милијаш, као записничарем, решавајући сукоб надлежности између Управног суда и Oсновног суда у Но ...

Pages