Претрага базе судске праксе

Резултати претраге

10 резултата приказано на страни (од укупно 490 резултата)
 1. Прзз 1/2018 прекршај- блажи пропис

  Управна материја / Уписници: Прзз / Бр. предмета: 1/2018 / Датум: 14.02.2018.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Мирјане Ивић, председника већа, Драгана Скока и Бисерке Живановић, чланова већа, са саветником Весном Мраковић, као записничарем, одлучујући по захтеву за заштиту законитости Републичког ја ...

 2. Прзз 28/2017 прекршај- порез

  Управна материја / Уписници: Прзз / Бр. предмета: 28/2017 / Датум: 14.02.2018.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Мирјане Ивић, председника већа, Драгана Скока и Бисерке Живановић, чланова већа, са саветником Весном Мраковић, као записничарем, одлучујући по захтеву за заштиту законитости Републичког ја ...

 3. Прзз 30/2017 прекршај- царина

  Управна материја / Уписници: Прзз / Бр. предмета: 30/2017 / Датум: 14.02.2018.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Мирјане Ивић, председника већа, Драгана Скока и Бисерке Живановић, чланова већа, са саветником Весном Мраковић, као записничарем, одлучујући по захтеву за заштиту законитости Републичког ја ...

 4. Прзз 32/2017 прекршај- царина

  Управна материја / Уписници: Прзз / Бр. предмета: 32/2017 / Датум: 14.02.2018.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Мирјане Ивић, председника већа, Драгана Скока и Бисерке Живановић, чланова већа, са саветником Весном Мраковић, као записничарем, одлучујући по захтеву за заштиту законитости Републичког ја ...

 5. Узп 493/2017 информације од јавног значаја

  Управна материја / Уписници: Узп / Бр. предмета: 493/2017 / Датум: 25.01.2018.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Мирјане Ивић, председника већа, Драгана Скокa и Бранка Станића, чланова већа, са саветником Рајком Милијаш, као записничарем, одлучујући о захтеву Удружења грађана ''АА'' ...

 6. Узп 336/2017 дисциплинска одговорност стечајног управника

  Управна материја / Уписници: Узп / Бр. предмета: 336/2017 / Датум: 21.12.2017.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Мирјане Ивић, председника већа, Драгана Скокa и Бранка Станића, чланова већа, са саветником Рајком Милијаш, као записничарем, одлучујући по захтеву АА из...,..., кога заступа пуномоћник Мар ...

 7. Узп 348/2017 враћање имовине црквама

  Управна материја / Уписници: Узп / Бр. предмета: 348/2017 / Датум: 30.11.2017.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд у већу састављеном од судија: Мирјане Ивић, председника већа, Драгана Скока и Љубице Милутиновић, чланова већа, са саветником Рајком Милијаш, као записничарем, одлучујући о захтеву АА,..., улица..., коју заступа пуномоћн ...

 8. Узп 372/2017 промене у регистру- заложно право

  Управна материја / Уписници: Узп / Бр. предмета: 372/2017 / Датум: 30.11.2017.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Mирјане Ивић, председника већа, Драгана Скока и Љубице Милутиновић, чланова већа, са саветником Рајком Милијаш, као записничарем, одлучујући по захтеву Министарства привреде Републике Србиј ...

 9. Прзз 21/2017 прекршај- царина

  Управна материја / Уписници: Прзз / Бр. предмета: 21/2017 / Датум: 23.11.2017.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Мирјане Ивић, председника већа, Драгана Скока и Бисерке Живановић, чланова већа, са саветником Весном Мраковић, као записничарем, одлучујући по захтеву за заштиту законитости Републичког ја ...

 10. Прзз 25/2017 царински прекршај

  Управна материја / Уписници: Прзз / Бр. предмета: 25/2017 / Датум: 23.11.2017.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Мирјане Ивић, председника већа, Драгана Скока и Бисерке Живановић, чланова већа, са саветником Весном Мраковић, као записничарем, одлучујући по захтеву за заштиту законитости Републичког ја ...

Pages