Претрага базе судске праксе

Резултати претраге

10 резултата приказано на страни (од укупно 585 резултата)
 1. Узп 358/2018 захтев за преиспитивање судске одлуке; регистрације привредног субјекта

  Управна материја / Уписници: Узп / Бр. предмета: 358/2018 / Датум: 09.05.2019.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Катарине Манојловић Андрић, председника већа, Гордане Џакула и Бранислава Босиљковића, чланова већа, са саветником Драгицом Вранић, као записничарем, решавајући о захтеву Мешовитог предузећа за... АА ДО ...

 2. Узп 304/2018 4.1.2.7.1 захтев за преиспитивање одлуке; 4.2.10 право по основу пензијско инвалидског осигурања

  Управна материја / Уписници: Узп / Бр. предмета: 304/2018 / Датум: 18.04.2019.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Катарине Манојловић Андрић, председника већа, Гордане Џакула и Биљане Драгојевић, чланова већа, са саветником Драгицом Вранић, као записничарем, одлучујући о захтеву АА из..., улица......, ...

 3. Прзз 6/2019 захтев за заштиту законитости; застарелост покретања и вођења прекршајног поступка

  Управна материја / Уписници: Прзз / Бр. предмета: 6/2019 / Датум: 04.04.2019.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Катарине Манојловић Андрић, председника већа, Гордане Џакула и Бранислава Босиљковића, чланова већа, са саветником Драгицом Вранић, као записничарем, одлучујући о захтеву за заштиту законит ...

 4. Прзз 4/2019 2.5.3 одговорност за прекршај; 2.5.29.1 захтев за заштиту законитости

  Управна материја / Уписници: Прзз / Бр. предмета: 4/2019 / Датум: 04.04.2019.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Катарине Манојловић Андрић, председника већа, Гордане Џакула и Бранислава Босиљковића, чланова већа, са саветником Драгицом Вранић, као записничарем, одлучујући о захтеву за заштиту законит ...

 5. Узп 127/2019 захтев за преиспитивање судских одлука

  Управна материја / Уписници: Узп / Бр. предмета: 127/2019 / Датум: 28.03.2019.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Катарине Манојловић Андрић, председника већа, Гордане Џакула и Слађане Накић Момировић, чланова већа, са саветником Весном Мраковић, као записничарем, решавајући о захтеву АА из..., поднетом преко пуном ...

 6. Прзз 5/2019 надлежност; захтев за заштиту законитости

  Управна материја / Уписници: Прзз / Бр. предмета: 5/2019 / Датум: 21.03.2019.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Катарине Манојловић Андрић, председника већа, Гордане Џакула и Бранислава Босиљковића, чланова већа, са саветником Драгицом Вранић, као записничарем, одлучујући о захтеву за заштиту законит ...

 7. Прзз 3/2019 захтев за заштиту законитости; одговорност за прекршај

  Управна материја / Уписници: Прзз / Бр. предмета: 3/2019 / Датум: 21.03.2019.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Катарине Манојловић Андрић, председника већа, Гордане Џакула и Бранислава Босиљковића, чланова већа, са саветником Драгицом Вранић, као записничарем, одлучујући о захтеву за заштиту законит ...

 8. Узп 99/2019 захтев за преиспитивање судске одлуке; пуномоћници

  Управна материја / Уписници: Узп / Бр. предмета: 99/2019 / Датум: 14.03.2019.

  Врховни касациони суд у већу састављеном од судија: Катарине Манојловић Андрић, председника већа, Гордане Џакула и Биљане Драгојевић, чланова већа, са саветником Рајком Милијаш, као записничарем, решавајући о захтеву АА из..., улица......, за преиспитивањ ...

 9. Узп 95/2019 захтев за преиспитивање судске одлуке

  Управна материја / Уписници: Узп / Бр. предмета: 95/2019 / Датум: 07.03.2019.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Катарине Манојловић Андрић, председника већа, Гордане Џакула и Бранка Станића, чланова већа, са саветником Драгицом Вранић, као записничарем, решавајући о захтеву АА из..., улица... број..., чији је пун ...

 10. Узп 61/2019 захтев за преиспитивање издавање посебних дозвола

  Управна материја / Уписници: Узп / Бр. предмета: 61/2019 / Датум: 07.03.2019.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Катарине Манојловић Андрић, председника већа, Гордане Џакула и Бранка Станића, чланова већа, са саветником Драгицом Вранић, као записничарем, одлучујући о захтеву Министарства унутрашњих по ...

Pages