Претрага базе судске праксе

Резултати претраге

10 резултата приказано на страни (од укупно 3677 резултата)
 1. Рев 3935/2019 3.1.1.9.1

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 3935/2019 / Датум: 14.11.2019.

  Врховни касациони суд у већу састављеном од судија: Весне Поповић, председника већа, Божидара Вујичића и др Илије Зиндовића, чланова већа, у правној ствари тужиоца АА из..., чији је пуномоћник Слободан Коцић, адвокат из..., против тужених ББ и ВВ, обојице ...

 2. Рев2 3392/2019 3.19.1.25.1.4. посебна ревизија

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 3392/2019 / Датум: 14.11.2019.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Бисерке Живановић, председника већа, Споменке Зарић, Божидара Вујичића, Илије Зиндовића и Зоране Делибашић, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., чији је пуномоћник Срђан Алексић, адвокат из..., про ...

 3. Рев 4459/2019 3.19.1.25.1.3 недозвољена ревизија

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 4459/2019 / Датум: 14.11.2019.

  Врховни касациони суд у већу састављеном од судија: Бисерке Живановић, председника већа, Споменке Зарић и Божидара Вујичића, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., ул.... број.., чији је пуномоћник Верица Лакић, адвокат из..., против туженог ББ, чији ј ...

 4. Спп 8/2019 поступак за решавање СПП; 3.19.1.21 решење; 3.19.1.24.4 одлуке другостепеног суда

  Грађанска материја / Уписници: Спп / Бр. предмета: 8/2019 / Датум: 12.11.2019.

  ОСНОВНИ СУД У НИШУ ВЕЗА: П 884/14 Извод из записника са XI седнице Грађанског одељења Врховног касационог суда одржане 12.11.2019. године. О Д Л У К А ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев Основног суда у Нишу за заузимање правног става о спорном правном питању у предмету б ...

 5. Спп 5/2019 поступак за решавање СПП; 3.19.1.11

  Грађанска материја / Уписници: Спп / Бр. предмета: 5/2019 / Датум: 12.11.2019.

  ОСНОВНИ СУД У ПОЖЕГИ ВЕЗА: П 568/17 Извод из записника са XI седнице Грађанског одељења Врховног касационог суда одржане 12.11.2019. године. О Д Л У К А ОДБАЦУЈЕ СЕ предлог за покретање поступка решавања спорног правног питања у предмету Основног суда у П ...

 6. Рев 4453/2019 3.1.4.16.4, 3.1.4.16.5

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 4453/2019 / Датум: 07.11.2019.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Браниславе Апостоловић, председника већа, Бранислава Босиљковића и Зоране Делибашић, чланова већа, у парници тужиље малолетне АА из..., коју заступа законска заступница- мајка ББ из..., чиј ...

 7. Рев 4374/2019 издржавање малолетног детета

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 4374/2019 / Датум: 07.11.2019.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Браниславе Апостоловић, председника већа, Зоране Делибашић и Бранислава Босиљковића, чланова већа, у парници тужиоца млт. АА из..., кога заступа законски заступник мајка ББ из..., чији је п ...

 8. Рев2 2357/2017 3.5.15.4.3 непоштовање радне дисциплине

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 2357/2017 / Датум: 07.11.2019.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Браниславе Апостоловић, председника већа, Бранислава Босиљковића и Зоране Делибашић, чланова већа, у парници из радног односа тужилаца АА из... и ББ из..., чији је пуномоћник Радислав Марав ...

 9. Рев 3964/2018 3.1.2.12.2.5

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 3964/2018 / Датум: 07.11.2019.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Браниславе Апостоловић, председника већа, Бранислава Босиљковића и Зоране Делибашић, чланова већа, у парници тужиоца АА и ББ обојице из..., чији су пуномоћници Горан Стаменић и Милан Јовано ...

 10. Рев 4436/2019 3.1.4.16.4; 3.1.4.16.5

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 4436/2019 / Датум: 07.11.2019.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Браниславе Апостоловић, председника већа, Бранислава Босиљковића и Зоране Делибашић, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., чији је пуномоћник Славка Бабић адвокат из..., против тужене м ...

Pages