Претрага базе судске праксе

Резултати претраге

10 резултата приказано на страни (од укупно 444 резултата)
 1. Узп 381/2018 захтев за преиспитивање судске одлуке

  Управна материја / Уписници: Узп / Бр. предмета: 381/2018 / Датум: 13.12.2018.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Катарине Манојловић- Андрић, председника већа, Гордане Џакула и Биљане Драгојевић, чланова већа, са саветником Рајком Милијаш, као записничарем, одлучујући о захтеву Министарства правде Реп ...

 2. Ус 13/2018 сукоб надлежности

  Управна материја / Уписници: Ус / Бр. предмета: 13/2018 / Датум: 15.11.2018.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Мирјане Ивић, председника већа, Звездане Лутовац и Божидара Вујичића, чланова већа, са саветником Рајком Милијаш, као записничарем, решавајући сукоб надлежности између Основног суда у Новом Пазару и Упр ...

 3. Ус 14/2018 сукоб надлежности

  Управна материја / Уписници: Ус / Бр. предмета: 14/2018 / Датум: 15.11.2018.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Мирјане Ивић, председника већа, Звездане Лутовац и Божидара Вујичића, чланова већа, са саветником Рајком Милијаш, као записничарем, решавајући по захтеву за решавање сукоба надлежности који је поднео АА ...

 4. Прзз 23/2018 прекршај- обустава

  Управна материја / Уписници: Прзз / Бр. предмета: 23/2018 / Датум: 31.10.2018.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Мирјане Ивић, председника већа, Катарине Манојловић Андрић и Звездане Лутовац, чланова већа, са саветником Весном Мраковић, као записничарем, одлучујући по захтеву за заштиту законитости Ре ...

 5. Узп 313/2018 регистрација привредних субјеката

  Управна материја / Уписници: Узп / Бр. предмета: 313/2018 / Датум: 25.10.2018.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Мирјане Ивић, председника већа, Катарине Манојловић Андрић и Бисерке Живановић, чланова већа, са саветником Рајком Милијаш, као записничарем, одлучујући о захтеву Предузећа за трговину и ус ...

 6. Узп1 12/2018 враћање имовине

  Управна материја / Уписници: Узп1 / Бр. предмета: 12/2018 / Датум: 26.09.2018.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Mирјане Ивић, председника већа, Катарине Манојловић Андрић и Бранка Станића, чланова већа, са саветником Весном Мраковић, као записничарем, одлучујући по захтеву Aгенције за реституцију Реп ...

 7. Узп 189/2018 понављање управног поступка

  Управна материја / Уписници: Узп / Бр. предмета: 189/2018 / Датум: 26.09.2018.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Мирјане Ивић, председника већа, Катарине Манојловић Андрић и Бранка Станића, чланова већа, са саветником Весном Мраковић, као записничарем, одлучујући по захтеву за преиспитивање судске одл ...

 8. Узп 191/2018 престанак радног односа- полиција

  Управна материја / Уписници: Узп / Бр. предмета: 191/2018 / Датум: 20.09.2018.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Мирјане Ивић, председника већа, Катарине Манојловић Андрић и Звездане Лутовац, чланова већа, са саветником Рајком Милијаш, као записничарем, одлучујући о захтеву АА из..., улица..., кога за ...

 9. Прзз 13/2018 прекршај- трошкови

  Управна материја / Уписници: Прзз / Бр. предмета: 13/2018 / Датум: 12.09.2018.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Мирјане Ивић, председника већа, Катарине Манојловић Андрић и Браниславе Апостоловић, чланова већа, са саветником Весном Мраковић, као записничарем, одлучујући о захтеву за заштиту законитос ...

 10. Прзз 15/2018 прекршај- трошкови

  Управна материја / Уписници: Прзз / Бр. предмета: 15/2018 / Датум: 12.09.2018.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Мирјане Ивић, председника већа, Катарине Манојловић Андрић и Браниславе Апостоловић, чланова већа, са саветником Весном Мраковић, као записничарем, одлучујући о захтеву за заштиту законитос ...

Pages