Претрага базе судске праксе

Резултати претраге

10 резултата приказано на страни (од укупно 17302 резултата)
 1. Кзз 238/2021 2.1.29.10; 2.1.29.10

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 238/2021 / Датум: 31.03.2021.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Невенке Важић, председника већа, Веска Крстајића, Милунке Цветковић, Радослава Петровића и Дубравке Дамјановић, чланова већа, са саветником Врховног касационог суда Весном Зарић, као записн ...

 2. Кзз 332/2021 2.1.29.2; 2.4.1.22.1.1.10

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 332/2021 / Датум: 31.03.2021.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Невенке Важић, председника већа, Веска Крстајића, Милунке Цветковић, Радослава Петровића и Дубравке Дамјановић, чланова већа, са саветником Врховног касационог суда Весном Зарић, као записн ...

 3. Кзз 348/2021 забрана преиначења на горе; чл. 438 ст. 1 т. 10 ЗКП

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 348/2021 / Датум: 31.03.2021.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Невенке Важић, председника већа, Веска Крстајића, Милунке Цветковић, Радослава Петровића и Дубравке Дамјановић, чланова већа, са саветником Врховног касационог суда Снежаном Меденицом, као ...

 4. Р1 283/2020 3.20.1

  Грађанска материја / Уписници: Р1 / Бр. предмета: 283/2020 / Датум: 31.03.2021.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Слађане Накић Момировић, председника већа, Добриле Страјина и Марине Милановић, чланова већа, у парници тужиоца „Србијагас“ ЈП из Новог Сада, против туженог АА из..., чији је пуномоћник Божидар Лековић, ...

 5. Рев 1334/2021 3.1.4.8; 3.1.4.16.4

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 1334/2021 / Датум: 31.03.2021.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Весне Субић, председника већа, Јелице Бојанић Керкез и Бисерке Живановић, чланова већа, у парници тужиоца-противтуженог АА из..., са боравиштем у..., кога заступа пуномоћник Славица Сретено ...

 6. Рев 2914/2020 3.6.1

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 2914/2020 / Датум: 31.03.2021.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Весне Субић, председника већа, Јелице Бојанић Керкез и Бисерке Живановић, чланова већа, у правној ствари тужиоца ДОО „Екоградња-Пројект С.Г.“ Ковин из Ковина, чији је пуномоћник Никола Мађи ...

 7. Кс 19/2020 надлежност суда

  Кривична материја / Уписници: Кс / Бр. предмета: 19/2020 / Датум: 30.03.2021.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Бате Цветковића, председника већа, Драгана Аћимовића и Мирољуба Томића, чланова већа, са саветником Олгицом Козлов, записничарем, у екстрадиционом поступку према АА, због кривичног дела фалсификовање ис ...

 8. Кзз 314/2021 изузеће судије; непостојање ел. кривичног дела

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 314/2021 / Датум: 30.03.2021.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Бате Цветковића, председника већа, Драгана Аћимовића, Мирољуба Томића, Јасмине Васовић и Веска Крстајића, чланова већа, са саветником Весном Веселиновић, као записничарем, у кривичном предм ...

 9. Кзз 344/2021 438 ст. 1 тач. 9 зкп; прекорачење оптужбе

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 344/2021 / Датум: 30.03.2021.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Бате Цветковића, председника већа, Драгана Аћимовића, Мирољуба Томића, Јасмине Васовић и Веска Крстајића, чланова већа, са саветником Олгицом Козлов, записничарем, у кривичном предмету окри ...

 10. Кзз 351/2021 438 ст. 1 тач. 7 ЗКП; поступање овлашћеног тужиоца

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 351/2021 / Датум: 30.03.2021.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Бате Цветковића, председника већа, Драгана Аћимовића, Мирољуба Томића, Јасмине Васовић и Веска Крстајића, чланова већа, са саветником Олгицом Козлов, записничарем, у кривичном предмету окри ...

Pages