Претрага базе судске праксе

Резултати претраге

10 резултата приказано на страни (од укупно 4745 резултата)
 1. Кзз 48/2013- битне повреде одредаба кривичног поступка

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 48/2013 / Датум: 23.05.2013.

  У ИМЕ НАРОДА                Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Драгише Ђорђевића, председника већа, Зорана Таталовића, Маје Ковачевић-Томић, Биљане Синановић и Бате Цветковића, чланова већа, са саветником Татјаном Миленковић, као записни ...

 2. Кзз 34/2013 битне повреде одредаба кривичног поступка; мера безбедности обавезног лечења наркомана на слободи

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 34/2013 / Датум: 22.05.2013.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Невенке Важић, председника већа, Предрага Глигоријевића, Љубице Кнежевић-Томашев, Веска Крстајића и Биљане Синановић, чланова већа, са саветником Врховног касационог суда Милом Ристић, као ...

 3. Кзз 51/2013 битне повреде одредаба кривичног поступка; жалба на пресуду првостепеног суда; поступак по жалби

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 51/2013 / Датум: 22.05.2013.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Невенке Важић, председника већа, Предрага Глигоријевића, Љубице Кнежевић-Томашев, Веска Крстајића и Биљане Синановић, чланова већа, са саветником Врховног касационог суда Милом Ристић, као ...

 4. Кзз 49/2013- повреде Кривичног закона; амнестија

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 49/2013 / Датум: 22.05.2013.

  У ИМЕ НАРОДА                                       Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Невенке Важић, председника већа, Предрага Глигоријевића, Љубице Кнежевић-Томашев, Веска Крстајића и Биљане Синановић, чланова већа, са саветником Врхов ...

 5. Кзз 46/2013 битне повреде одредаба кривичног поступка; главни претрес; скраћени поступак

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 46/2013 / Датум: 16.05.2013.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Невенке Важић, председника већа, Предрага Глигоријевића, Љубице Кнежевић-Томашев, Веска Крстајића и Биљане Синановић, чланова већа, са саветником Врховног касационог суда Милом Ристић, као ...

 6. Кзз 37/2013- захтев за заштиту законитости

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 37/2013 / Датум: 16.05.2013.

  У  ИМЕ  НАРОДА                                       Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Невенке Важић, председника већа, Предрага Глигоријевића, Љубице Кнежевић-Томашев, Веска Крстајића и Биљане Синановић, чланова већа, са саветником Врх ...

 7. Кзз 42/2013 битне повреде одредаба кривичног поступка

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 42/2013 / Датум: 24.04.2013.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Јанка Лазаревића, председника већа, Бате Цветковића, Нате Месаровић, Анђелке Станковић и Горана Чавлине, чланова већа, са саветником Врховног касационог суда Весном Веселиновић, као записни ...

 8. Кзз 35/2013- повреде кривичног закона; одмеравање казне

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 35/2013 / Датум: 24.04.2013.

  У ИМЕ НАРОДА                           Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Предрага Глигоријевића, председника већа, Љубице Кнежевић-Томашев, Веска Крстајића, Биљане Синановић и Зорана Таталовића, чланова већа, са саветником Врховног каса ...

 9. Кзз 38/2013- повреде Кривичног закона; амнестија

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 38/2013 / Датум: 24.04.2013.

  У ИМЕ НАРОДА                                       Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Предрага Глигоријевића, председника већа, Љубице Кнежевић Томашев, Веска Крстајића, Биљане Синановић и Зорана Таталовића, чланова већа, са саветником В ...

 10. Кзз 41/2013- битне повреде одредаба кривичног поступка

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 41/2013 / Датум: 24.04.2013.

  У ИМЕ НАРОДА             Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Јанка Лазаревића, председника већа, Бате Цветковића, Нате Месаровић, Анђелке Станковић и Горана Чавлине, чланова већа, са саветником  Врховног касационог суда Наташом Бањац,  ка ...

Pages