Претрага базе судске праксе

Резултати претраге

10 резултата приказано на страни (од укупно 2798 резултата)
 1. Рев 530/2019 1.14.1 накнада штете; дискриминација

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 530/2019 / Датум: 28.02.2019.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Биљане Драгојевић, председника већа, Весне Субић и Јелице Бојанић Керкез, чланова већа, у парници тужиоца АА из села...,..., чији је пуномоћник Зорица Митровић, адвокат из..., против тужене ...

 2. Рев2 1930/2018 радно право; пробни рад

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 1930/2018 / Датум: 22.02.2019.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Предрага Трифуновића, председника већа, Звездане Лутовац и Јелене Боровац, у парници из радног односа тужиоца АА из..., чији је пуномоћник Милољуб Јовичић, адвокат из..., против туженог ББ ...

 3. Рев 354/2019 издржавање супружника

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 354/2019 / Датум: 13.02.2019.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Љубице Милутиновић, председника већа, Биљане Драгојевић и Весне Субић, чланова већа, у парници тужиoца-противтуженог AA из..., чији је пуномоћник Живадин Богдановић, адвокат из..., против т ...

 4. Рев2 2104/2018 3.5.9 зарада; накнада зараде

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 2104/2018 / Датум: 13.02.2019.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија Весне Поповић, председника већа, Божидара Вујичића и Лидије Ђукић, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., чији је пуномоћник Марина Перић, адвокат из..., против тужене Републике Србије- М ...

 5. Рев2 2777/2018 накнада зараде

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 2777/2018 / Датум: 06.02.2019.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Биљане Драгојевић, председника већа, Весне Субић и Јелице Бојанић Керкез, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., чији су пуномоћници Наташа Мијаљевић и Јовица Мијаљевић, адвокати из..., ...

 6. Рев 4899/2018 повреда слободе 3.1.2.8.4.7

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 4899/2018 / Датум: 06.02.2019.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија Биљане Драгојевић, председника већа, Весне Субић, Јелице Бојанић Керкез, Слађане Накић Момировић и Добриле Страјина, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., чији је пуномоћник Милан Латино ...

 7. Рев2 3210/2018 радно право; накнада зараде и друга примања

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 3210/2018 / Датум: 06.02.2019.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Весне Поповић, председника већа, Божидара Вујичића, Лидије Ђукић, Зоране Делибашић и Браниславе Апостоловић, чланова већа, у правној ствари тужиље АА из..., чији је пуномоћник Александар Ос ...

 8. Рев 24/2019 3.6.2 дискриминаторско понашање

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 24/2019 / Датум: 06.02.2019.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Весне Поповић, председника већа, Божидара Вујичића и Лидије Ђукић, чланова већа, у парници тужиоца ДОО „АА“..., кога заступа статутарни заступник ББ из..., чији је пуномоћник Никола Мађинца ...

 9. Рев2 2946/2018 радно право; накнада зараде и друга примања

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 2946/2018 / Датум: 06.02.2019.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Биљане Драгојевић, председника већа, Весне Субић и Јелице Бојанић Керкез, чланова већа, у парници тужиоца АА из села...,..., кога заступа пуномоћник Срђан Алексић, адвокат из..., против туж ...

 10. Рев2 1764/2017 3.5.1 заснивање радног односа; 3.5.5 радни однос на неодређено време; 3.5.6 радни однос на одређено време; 3.5.7 преображај радног односа; 3.5.17.2 уговор о делу

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 1764/2017 / Датум: 30.01.2019.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Љубице Милутиновић, председника већа, Биљане Драгојевић и Весне Субић, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., чији је пуномоћник Драгослав Љубичановић, адвокат из..., против тужене Репуб ...

Pages