Претрага базе судске праксе

Резултати претраге

10 резултата приказано на страни (од укупно 3640 резултата)
 1. Рев2 3126/2019 3.19.1.25.1.4. посебна ревизија

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 3126/2019 / Датум: 23.10.2019.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Звездане Лутовац, председника већа, Јелене Боровац, Бранка Станића, др Драгише Б. Слијепчевића и Татјане Матковић Стефановић, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., чији је пуномоћник Драгана Воларев ...

 2. Рев2 2002/2019 3.5.9 зарада; накнада зараде и друга примања

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 2002/2019 / Датум: 23.10.2019.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Звездане Лутовац, председника већа, Јелене Боровац, Бранка Станића, др Драгише Б. Слијепчевића и Татјане Матковић Стефановић, у парници из радног односа тужилаца АА из..., ББ из..., ВВ из..., ГГ из..., ...

 3. Рев2 2733/2019 3.19.1.25.1.4. посебна ревизија

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 2733/2019 / Датум: 23.10.2019.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Звездане Лутовац, председника већа, Јелене Боровац, Бранка Станића, др Драгише Б. Слијепчевића и Татјане Матковић Стефановић, у парници тужилаца АА из..., ББ из..., ВВ из... и ГГ из..., које заступају М ...

 4. Рев2 1449/2019 3.5.9 зарада; накнада зараде и друга примања

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 1449/2019 / Датум: 23.10.2019.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Звездане Лутовац, председника већа, Јелене Боровац и Бранка Станића, чланова већа, у парници из радног односа тужиоца АА из..., чији је пуномоћник Александра Јасика, адвокат из..., против т ...

 5. Рев2 3101/2019 3.19.1.25.1.4

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 3101/2019 / Датум: 23.10.2019.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Јасминке Станојевић, председника већа, Бисерке Живановић, Зоране Делибашић, Божидара Вујичића и Бранислава Босиљковића, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., чији је пуномоћник Драган Воларевић, адв ...

 6. Рев 2830/2019 3.1.1.4.5. стицање својине грађењем

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 2830/2019 / Датум: 22.10.2019.

  Врховни касациони суд у већу састављеном од судија: Весне Поповић, председника већа, Божидара Вујичића, Илије Зиндовића, Бранислава Босиљковића и Бисерке Живановић, чланова већа, у правној ствари тужиоца AA из..., чији је пуномоћник Весна Цукавац, адвокат ...

 7. Рев 1032/2017, Рев 1147/2017 3.15.1

  Грађанска материја / Уписници: Рев, Рев / Бр. предмета: 1032/2017, 1147/2017 / Датум: 17.10.2019.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Браниславе Апостоловић, председника већа, Бранислава Босиљковића и Зоране Делибашић, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., чији је пуномоћник Никола Тадић адвокат из..., против тужене Р ...

 8. Рев2 2978/2019 3.5.9 зарада, минимална зарада, минимална цена рада, накнада зараде и друга примања

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 2978/2019 / Датум: 17.10.2019.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Браниславе Апостоловић, председника већа, Бранислава Босиљковића, Зоране Делибашић, Бисерке Живановић и др Илије Зиндовића, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., чији је пуномоћник Дејан Крстић, адв ...

 9. Рев 4096/2019 3.19.1.27; 3.19.1.25.1.3

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 4096/2019 / Датум: 17.10.2019.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Браниславе Апостоловић, председника већа, Бранислава Босиљковића и Зоране Делибашић, чланова већа, у парници тужиоца АД "AA"..., чији је пуномоћник Милан Ивошевић адвокат из..., против тужене ...

 10. Рев2 1897/2019 3.5.15.4.8

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 1897/2019 / Датум: 17.10.2019.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Браниславе Апостоловић, председника већа, Бранислава Босиљковића и Зоране Делибашић, чланова већа, у парници из радног односа тужиље AA из..., чији је пуномоћник Огњен Ђурић адвокат из..., против тужене ...

Pages