Претрага базе судске праксе

Резултати претраге

10 резултата приказано на страни (од укупно 481 резултата)
 1. Прзз 50/2018 захтев за заштиту законитости; застарелост

  Управна материја / Уписници: Прзз / Бр. предмета: 50/2018 / Датум: 24.12.2018.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Катарине Манојловић Андрић, председника већа, Гордане Џакула и Бранислава Босиљковића, чланова већа, са саветником Рајком Милијаш, као записничарем, одлучујући о захтеву за заштиту законито ...

 2. Узп 354/2018 захтев за преиспитивање судске одлуке

  Управна материја / Уписници: Узп / Бр. предмета: 354/2018 / Датум: 20.12.2018.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Катарине Манојловић Андрић, председника већа, Гордане Џакула и Биљане Драгојевић, чланова већа, са саветником Весном Мраковић, као записничарем, одлучујући о захтеву АА из..., кога заступа ...

 3. Узп 378/2018 захтев за преиспитивање судске одлуке

  Управна материја / Уписници: Узп / Бр. предмета: 378/2018 / Датум: 20.12.2018.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Катарине Манојловић Андрић, председника већа, Гордане Џакула и Биљане Драгојевић, чланова већа, са саветником Весном Мраковић, као записничарем, решавајући о захтеву Министарства правде Реп ...

 4. Узп 379/2018 захтев за преиспитивање судске одлуке

  Управна материја / Уписници: Узп / Бр. предмета: 379/2018 / Датум: 20.12.2018.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Катарине Манојловић Андрић, председника већа, Гордане Џакула и Биљане Драгојевић, чланова већа, са саветником Весном Мраковић, као записничарем, одлучујући о захтеву Секретаријата за соција ...

 5. Узп 350/2018 захтев за преиспитивање; обавезност пресуде

  Управна материја / Уписници: Узп / Бр. предмета: 350/2018 / Датум: 13.12.2018.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Катарине Манојловић Андрић, председника већа, Гордане Џакула и Биљане Драгојевић, чланова већа, са саветником Рајком Милијаш, као записничарем, одлучујући о захтеву АА из...,..., и ББ из... ...

 6. Узп 352/2018 захтев за преиспитивање судксе одлуке

  Управна материја / Уписници: Узп / Бр. предмета: 352/2018 / Датум: 13.12.2018.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Катарине Манојловић Андрић, председника већа, Гордане Џакула и Биљане Драгојевић, чланова већа, са саветником Рајком Милијаш, као записничарем, одлучујући о захтеву АА из...,..., кога засту ...

 7. Узп 356/2018 захтев за преиспитивање судске одлуке

  Управна материја / Уписници: Узп / Бр. предмета: 356/2018 / Датум: 13.12.2018.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Катарине Манојловић Андрић, председника већа, Гордане Џакула и Биљане Драгојевић, чланова већа, са саветником Рајком Милијаш, као записничарем, одлучујући о захтеву АА из...,..., и ББ из... ...

 8. Узп 381/2018 захтев за преиспитивање судске одлуке

  Управна материја / Уписници: Узп / Бр. предмета: 381/2018 / Датум: 13.12.2018.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Катарине Манојловић- Андрић, председника већа, Гордане Џакула и Биљане Драгојевић, чланова већа, са саветником Рајком Милијаш, као записничарем, одлучујући о захтеву Министарства правде Реп ...

 9. Ус 13/2018 сукоб надлежности

  Управна материја / Уписници: Ус / Бр. предмета: 13/2018 / Датум: 15.11.2018.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Мирјане Ивић, председника већа, Звездане Лутовац и Божидара Вујичића, чланова већа, са саветником Рајком Милијаш, као записничарем, решавајући сукоб надлежности између Основног суда у Новом Пазару и Упр ...

 10. Ус 14/2018 сукоб надлежности

  Управна материја / Уписници: Ус / Бр. предмета: 14/2018 / Датум: 15.11.2018.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Мирјане Ивић, председника већа, Звездане Лутовац и Божидара Вујичића, чланова већа, са саветником Рајком Милијаш, као записничарем, решавајући по захтеву за решавање сукоба надлежности који је поднео АА ...

Pages