Претрага базе судске праксе

Резултати претраге

10 резултата приказано на страни (од укупно 490 резултата)
 1. Узп 357/2018 захтев за преиспитивање судске одлуке; обавезност пресуде

  Управна материја / Уписници: Узп / Бр. предмета: 357/2018 / Датум: 31.01.2019.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Катарине Манојловић Андрић, председника већа, Гордане Џакула и Бранка Станића, чланова већа, са саветником Рајком Милијаш, као записничарем, одлучујући о захтеву АА из...,... број..., и ББ ...

 2. Прзз 57/2018 закон о заштити законитости; покретање прекршајног поступка

  Управна материја / Уписници: Прзз / Бр. предмета: 57/2018 / Датум: 24.01.2019.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Катарине Манојловић Андрић, председника већа, Бранислава Босиљковића и Биљане Драгојевић, чланова већа, са саветником Весном Мраковић, као записничарем, одлучујући о захтеву за заштиту зако ...

 3. Прзз 63/2018 захтев за заштиту законитости; трошкови поступка

  Управна материја / Уписници: Прзз / Бр. предмета: 63/2018 / Датум: 24.01.2019.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Катарине Манојловић Андрић, председника већа, Бранислава Босиљковића и Биљане Драгојевић, чланова већа, са саветником Весном Мраковић, као записничарем, одлучујући о захтеву за заштиту зако ...

 4. Узп 15/2019 захтев за преиспитивање судске одлуке

  Управна материја / Уписници: Узп / Бр. предмета: 15/2019 / Датум: 24.01.2019.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Катарине Манојловић Андрић, председника већа, Биљане Драгојевић и Бранислава Босиљковића, чланова већа, са саветником суда Весном Мраковић, као записничарем, решавајући о захтеву Акционарског друштва „А ...

 5. Узп 393/2018 захтев за преиспитивање; понављање поступка

  Управна материја / Уписници: Узп / Бр. предмета: 393/2018 / Датум: 24.01.2019.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Катарине Манојловић Андрић, председника већа, Бранислава Босиљковића и Биљане Драгојевић, чланова већа, са саветником Весном Мраковић, као записничарем, одлучујући о захтеву АА из..., подне ...

 6. Узп 369/2018 захтев за преиспитивање судске одлуке

  Управна материја / Уписници: Узп / Бр. предмета: 369/2018 / Датум: 27.12.2018.

  Врховни касациони суд у већу састављеном од судија: Катарине Манојловић Андрић, председника већа, Биљане Драгојевић и Бранислава Босиљковића, чланова већа, са саветником Рајком Милијаш, као записничарем, решавајући о захтеву АА из...,..., коју заступа пун ...

 7. Узп 383/2018 захтев за преиспитивање судске одлуке

  Управна материја / Уписници: Узп / Бр. предмета: 383/2018 / Датум: 27.12.2018.

  Врховни касациони суд у већу састављеном од судија: Катарине Манојловић Андрић, председника већа, Биљане Драгојевић и Бранислава Босиљковића, чланова већа, са саветником Рајком Милијаш, као записничарем, решавајући о захтеву АА из...,..., кога заступа пун ...

 8. Узп 391/2018 захтев за преиспитивање судске одлуке

  Управна материја / Уписници: Узп / Бр. предмета: 391/2018 / Датум: 27.12.2018.

  Врховни касациони суд у већу састављеном од судија: Катарине Манојловић Андрић, председника већа, Биљане Драгојевић и Бранислава Босиљковића, чланова већа, са саветником Рајком Милијаш, као записничарем, решавајући о захтеву АА из села...,..., коју заступ ...

 9. Узп 403/2018 захтев за преиспитивање судске одлуке

  Управна материја / Уписници: Узп / Бр. предмета: 403/2018 / Датум: 27.12.2018.

  Врховни касациони суд у већу састављеном од судија: Катарине Манојловић Андрић, председника већа, Гордане Џакула и Бранислава Босиљковића, чланова већа, са саветником Рајком Милијаш, као записничарем, решавајући о захтеву АА из..., улица..., кога заступа ...

 10. Прзз 50/2018 захтев за заштиту законитости; застарелост

  Управна материја / Уписници: Прзз / Бр. предмета: 50/2018 / Датум: 24.12.2018.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Катарине Манојловић Андрић, председника већа, Гордане Џакула и Бранислава Босиљковића, чланова већа, са саветником Рајком Милијаш, као записничарем, одлучујући о захтеву за заштиту законито ...

Pages