Претрага базе судске праксе

Резултати претраге

10 резултата приказано на страни (од укупно 417 резултата)
 1. Узп 415/2017 спор пуне јурисдикције

  Управна материја / Уписници: Узп / Бр. предмета: 415/2017 / Датум: 02.11.2017.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Мирјане Ивић, председника већа, Драгана Скока и Бисерке Живановић, чланова већа, са саветником Весном Мраковић, као записничарем, одлучујући по захтеву Општине Шид- Општинског већа Општине ...

 2. Ус 31/2017 сукоб надлежности

  Управна материја / Уписници: Ус / Бр. предмета: 31/2017 / Датум: 02.11.2017.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Мирјане Ивић, председника већа, Звездане Лутовац и Божидара Вујичића, чланова већа, са саветником Рајком Милијаш, као записничарем, решавајући сукоб надлежности између Управног суда и Oсновног суда у Но ...

 3. Узп 144/2017 допунска пресуда

  Управна материја / Уписници: Узп / Бр. предмета: 144/2017 / Датум: 27.10.2017.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Mирјане Ивић, председника већа, Драгана Скока и Весне Поповић, чланова већа, са саветником Рајком Милијаш, као записничарем, одлучујући о предлогу АА из...,..., ББ из...,..., ВВ из...,..., ГГ из...,..., ...

 4. Узп 344/2017 понављање управног поступка

  Управна материја / Уписници: Узп / Бр. предмета: 344/2017 / Датум: 27.10.2017.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Мирјане Ивић, председника већа, Драгана Скокa и Бранка Станића, чланова већа, са саветником Рајком Милијаш, као записничарем, одлучујући о захтеву АА из...,..., кога заступа пуномоћник Иван ...

 5. Узп 404/2017 понављање управног спора

  Управна материја / Уписници: Узп / Бр. предмета: 404/2017 / Датум: 27.10.2017.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Мирјане Ивић, председника већа, Драгана Скокa и Бранка Станића, чланова већа, са саветником Рајком Милијаш, као записничарем, одлучујући о захтеву АА из..., улица..., кога заступа пуномоћни ...

 6. Узп 361/2017 преузимање акциза

  Управна материја / Уписници: Узп / Бр. предмета: 361/2017 / Датум: 19.10.2017.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Мирјане Ивић, председника већа, Драгана Скока и Бисерке Живановић, чланова већа, са саветником Весном Мраковић, као записничарем, одлучујући по захтеву „АА“ ДОО из...,..., за преиспитивање ...

 7. Узп 381/2017 понављање судског поступка

  Управна материја / Уписници: Узп / Бр. предмета: 381/2017 / Датум: 19.10.2017.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Мирјане Ивић, председника већа, Драгана Скока и Бисерке Живановић, чланова већа, са саветником Весном Мраковић, као записничарем, одлучујући по захтеву АА из..., поднетом преко пуномоћника ...

 8. Узп 393/2017 спор пуне јурисдикције

  Управна материја / Уписници: Узп / Бр. предмета: 393/2017 / Датум: 19.10.2017.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Мирјане Ивић, председника већа, Драгана Скока и Бисерке Живановић, чланова већа, са саветником Весном Мраковић, као записничарем, одлучујући о захтеву АА из..., поднетом преко пуномоћника Г ...

 9. Узп 319/2017 заштита конкуренције

  Управна материја / Уписници: Узп / Бр. предмета: 319/2017 / Датум: 19.10.2017.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Мирјане Ивић, председника већа, Драгана Скока и Бисерке Живановић, чланова већа, са саветником Весном Мраковић, као записничарем, одлучујући по захтевима за преиспитивање судске одлуке које ...

 10. Узп 284/2017 престанак војне службе

  Управна материја / Уписници: Узп / Бр. предмета: 284/2017 / Датум: 12.10.2017.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Мирјане Ивић, председника већа, Драгана Скока и Браниславе Апостоловић, чланова већа, са саветником Рајком Милијаш, као записничарем, одлучујући о захтеву Министарства одбране Републике Срб ...

Pages