Претрага базе судске праксе

Резултати претраге

10 резултата приказано на страни (од укупно 8250 резултата)
 1. Р1 89/2018 3.20.1 сукоб надлежности

  Грађанска материја / Уписници: Р1 / Бр. предмета: 89/2018 / Датум: 24.05.2019.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија Бисерке Живановић, председника већа, Споменке Зарић и Зоране Делибашић, чланова већа, у извршном предмету извршног повериоца Вишег суда у Београду, против извршног дужника АА из..., кога заступа Душан Пе ...

 2. Р1 264/2018 сукоб надлежности 3.20.1

  Грађанска материја / Уписници: Р1 / Бр. предмета: 264/2018 / Датум: 24.05.2019.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија Бисерке Живановић, председника већа, Споменке Зарић и Зоране Делибашић, чланова већа, у парници тужиоца Општине Алексинац, коју заступа Правобранилаштво општине Алексинац, против туженог AA из..., чији ј ...

 3. Р1 479/2018 сукоб надлежности 3.20.1

  Грађанска материја / Уписници: Р1 / Бр. предмета: 479/2018 / Датум: 24.05.2019.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија Бисерке Живановић, председника већа, Споменке Зарић и Зоране Делибашић, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., чији је пуномоћник Игњат Спасић, адвокат из..., против тужене „ББ“ АД..., чији је пуномоћ ...

 4. Рев 3319/2017 3.1.1.4.5 стицање својине грађењем

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 3319/2017 / Датум: 24.05.2019.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Бисерке Живановић, председника већа, Споменке Зарић и Зоране Делибашић, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., чији је пуномоћник Велизар Цмиљанић, адвокат из..., против тужених ББ из... ...

 5. Рев 1867/2019 вршење родитељског права

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 1867/2019 / Датум: 24.05.2019.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Бисерке Живановић, председника већа, Споменке Зарић и Зоране Делибашић, чланова већа, у парници тужиље АА из..., чији је пуномоћник Гордана Главоњић, адвокат из..., против туженог ББ из..., ...

 6. Р1 268/2019 сукоб надлежности

  Грађанска материја / Уписници: Р1 / Бр. предмета: 268/2019 / Датум: 24.05.2019.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Бисерке Живановић, председника већа, Споменке Зарић и Зоране Делибашић, чланова већа, у парници тужиоца АА доо..., чији је пуномоћник Сања Ћетковић, адвокат из..., против туженог ББ из..., улица... број ...

 7. Р 6291/2019 3.21 делегација надлежности

  Грађанска материја / Уписници: Р / Бр. предмета: 6291/2019 / Датум: 24.05.2019.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Бисерке Живановић, председника већа, Споменке Зарић и Зоране Делибашић, чланова већа, у парници тужилаца АА и ББ, обоје из..., улица... број..., против тужене Републике Србије – Високи савет судства- Пр ...

 8. Рев 1115/2017 3.1.2.14..1 престанак обавеза; испуњење

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 1115/2017 / Датум: 24.05.2019.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Бисерке Живановић, председника већа, Споменке Зарић и Зоране Делибашић, чланова већа, у парници тужиоца „АА“ ДОО за... из..., чији је пуномоћник Марија Вучковић, адвокат из..., против тужен ...

 9. Рев 1705/2017 3.1.2.13.1.4 побијање дужникових правних радњи

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 1705/2017 / Датум: 24.05.2019.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Бисерке Живановић, председника већа, Споменке Зарић и Зоране Делибашић, чланова већа, у парници тужиоца АА,...,..., чији је пуномоћник Влатко Секуловић, адвокат из..., против тужених ББ и ВВ, обоје из.. ...

 10. Р1 273/2019 надлежност

  Грађанска материја / Уписници: Р1 / Бр. предмета: 273/2019 / Датум: 23.05.2019.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Предрага Трифуновића, председника већа, Звездане Лутовац и Јелене Боровац, чланова већа, у предмету извршног повериоца Република Србија, Основно јавно тужилаштво у Јагодини, против извршног дужника АА и ...

Pages