Претрага базе судске праксе

Резултати претраге

10 резултата приказано на страни (од укупно 17302 резултата)
 1. Рев 1076/2021 3.1.4.9; 3.1.4.16.4

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 1076/2021 / Датум: 19.03.2021.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Весне Субић, председника већа, Јелице Бојанић Керкез и Бисерке Живановић, чланова већа, у парници тужиоца АА из....,..., Општина..., чији је пуномоћник Бранимир Марковић, адвокат из..., про ...

 2. Рж1 у 14/2021 1.6.6.7: правни лекови за убрзање поступка

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1у, Рж1уп / Бр. предмета: 14/2021 / Датум: 18.03.2021.

  Врховни касациони суд, судија Катарина Манојловић Андрић, у предмету предлагача АА из..., улица... број.., чији је пуномоћник Драган Згерђа, адвокат из..., улица... број.., одлучујући о жалби предлагача изјављеној против решења Управног суда Р4 у 495/2020 ...

 3. Кзз 284/2021 чл. 438-2 т. 1 зкп у вези чл. 288 зкп

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 284/2021 / Датум: 18.03.2021.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Радмиле Драгичевић Дичић, председника већа, Радослава Петровића, Биљане Синановић, Дубравке Дамјановић и Јасмине Васовић, чланова већа, са саветником Татјаном Миленковић, као записничарем, ...

 4. Р1 143/2021 3.19.1.2; надлежност и састав суда

  Грађанска материја / Уписници: Р1 / Бр. предмета: 143/2021 / Датум: 18.03.2021.

  Врховни касациони суд у већу састављеном од судија др Драгише Б. Слијепчевића, председника већа, др Илије Зиндовића и Бранка Станића, чланова већа, у парници тужиоца Агенција за вештачење и консалтинг АА ПР из..., чији је пуномоћник Бобан Матић, адвокат и ...

 5. Рев 1621/2020 утврђење права сусвојине

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 1621/2020 / Датум: 18.03.2021.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Весне Поповић, председника већа, Зоране Делибашић и Гордане Комненић, чланова већа, у правној ствари тужиље АА из..., чији је пуномоћник Јасмина Николић, адвокат из..., против тужених ББ из ...

 6. Гж-ап1 1/2021 3.19.1.25.1.3

  Грађанска материја / Уписници: Гж-Ап 1 / Бр. предмета: 1/2021 / Датум: 18.03.2021.

  Врховни касациони суд у већу састављеном од судија: Весне Поповић, председника већа, Зоране Делибашић и Гордане Комненић, чланова већа, у правној ствари тужиље АА из...,..., чији је пуномоћник Небојша Авлијаш, адвокат из..., против туженог Завода за васпи ...

 7. Рев2 200/2021 3.5.15.4

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 200/2021 / Датум: 18.03.2021.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Весне Поповић, председника већа, Зоране Делибашић и Гордане Комненић, чланова већа, у парници тужиље АА из..., чији је пуномоћник Жељко Рајчевић, адвокат из..., против тужене „Комерцијалне ...

 8. Рев2 3218/2020 3.5.9; 3.19.1.25.1.4

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 3218/2020 / Датум: 18.03.2021.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Бранислава Босиљковића, председника већа, Бранке Дражић и Данијеле Николић, чланова већа, у парници тужилаца АА из..., ББ из... и ВВ из..., чији је заједнички пуномоћник Марко Станковић, адвокат из..., ...

 9. Прев 478/2019 3.11.1.6

  Грађанска материја / Уписници: Прев / Бр. предмета: 478/2019 / Датум: 18.03.2021.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Бранка Станића, председника већа, Taтјане Матковић Стефановић и Татјане Миљуш, чланова већа, у парници тужиоца „АА“ doo..., чији је пуномоћник Миона Г. Михајловић, адвокат из..., против туж ...

 10. Рев2 520/2021 3.19.1.25.1.4; 3.19.1.25.1.3

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 520/2021 / Датум: 18.03.2021.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија Весне Поповић, председника већа, Зоране Делибашић, Гордане Комненић, Бисерке Живановић и Весне Субић, чланова већа, у правној ствари тужиље АА из..., чији је пуномоћник Драган Величковић, адвокат из..., ...

Pages