Zaposleni

U 2019. godini zaposleni u Vrhovnom kasacionom sudu, učestvovali su u sledećim vidovima obuke i stručnog usavršavanja:

Seminari

--Seminar u Strazburu povodom otvaranja sudeće godine, u organizaciji Saveta Evrope, održan u Evropskom sudu za ljudska prava u Strazburu 25. januara 2019. godine;

-Seminar o sprovođenju prava intelektualne svojine, u organizaciji  Zavoda za intelektualnu svojinu, održan u Beogradu 31. januara 2019. godine;

-Seminar o kontinuiranom stručnom usavršavanju ovlašćenih internih revizora u javnom sektoru i ključne novine u oblasti finansijskog upravljanja i kontrole, u organizaciji Ministarstva finansija i Projekta nemačke razvojne saradnje „Reforma javnih finansija–finansiranje Agende 2030” održan u Beogradu 6. i 7. juna 2019. godine.

Savetovanja

-Savetovanje „Novine i aktuelnosti u poslovanju javnog sektora”, u organizaciji  „Paragrafa”, održano u Beogradu 4. februara 2019. godine;

-Savetovanje privrednih sudova Republike Srbije, u organizaciji Privrednog apelacionog suda, održano u Vršcu od 23. do 24. aprila 2019. godine.

Obuke

-„Oracle“ obuka za statističare-centralno statističko izveštavanje, u organizaciji Ministarstva pravde, održana u Beogradu tokom aprila 2019. godine.