Zaposleni

U 2021. godini zaposleni u Vrhovnom kasacionom sudu, učestvovali su u sledećim vidovima obuke i stručnog usavršavanja:

Obuke

- On-line “Anti-stres radionica”  u organizaciji Nacionalne akademije za javnu upravu, održana u Beogradu 12.,14. i 16. aprila 2021. godine;

On-line obuka na temu "Vrednovanje radne uspešnosti” u organizaciji Nacionalne akademije za javnu upravu, održana u Beogradu 19. aprila 2021. godine.

- On-line obuka na temu "Etika i integritet” u organizaciji Nacionalne akademije za javnu upravu, održana u Beogradu 21. aprila 2021. godine. 

- On-line obuka na temu "Elektronski dokument, elektronska identifikacija i usluge od poverenja u elektronskom poslovanju“ u organizaciji Nacionalne akademije za javnu upravu, održana u Beogradu 23. aprila 2021. godine;

-On-line seminar o sprovođenju prava intelektualne svojine, u organizaciji EUIPO (Zavod za intelektualnu svojinu EU) održan u Beogradu 12. maja 2021. godine.