Zaposleni

 Vansudske aktivnosti zaposlenih u Vrhovnom kasacionom sudu u 2022. godini:

Konferencije

-Konferencija „Primena Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava - iskustva i izazovi sudova Centralne i Jugoistočne Evrope“ održana 15. i 16. septembra 2022. godine u Beogradu, u organizaciji Vrhovnog kasacionog suda uz podršku projekta „Jačanje efikasnih pravnih sredstava za sprečavanje kršenja ljudskih prava u Srbiji“, koji se sprovodi u okviru zajedničkog programa Evropske unije i Saveta Evrope.

Okrugli stolovi, skupovi, forumi i posete

-Skup povodom obeležavanja početaka kampanje promovisanja prava na zaštitu podataka o ličnosti i rada institucije Poverenika pod nazivom „Neka ostane lično“, u organizaciji Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti i Misije OEBS-a u Srbiji, održan u Beogradu 16. maja 2022. godine.