Саопштења

Судским пословником, чл. 53 и 54 прописано је да Суд даје саопштења за јавност о одлукама Суда за које постоји интересовање јавности. Суд даје и разна саопштења у вези свог рада. У случају да је информација о одлуци, односно раду Суда неистинито, непотпуно или нетачно пренета, Суд може захтевати, у складу са законом, да се објави одговор или исправка.

Врховни касациони суд и Јавнобележничка комора, организовали су уз подршку Мисије ОЕБС-а у Србији, заједничку конференцију о повереним пословима и спорним питањима у јавнобележничкој професији и досадашњој судској пракси, 4. новембра 2016. године у Београду.

Конференција поводом почетка пројекта „Комерцијална медијација у Србији” на тему „Медијација у привреди: достигнућа и изазови“, одржана је 28. октобра 2016. године у Београду.

Годишње саветовање судија Републике Србије - “Судијски дани - 2016“, у организацији Врховног касационог суда, одржано је од 9. до 12. октобра 2016. године у Врњачкој Бањи.

Теме саветовања биле су: Правосуђе данас, Закони и њихова примена и Актуелна спорна питања у судској пракси.

Годишње саветовање судија Републике Србије, у организацији Врховног касационог суда, одржава се од 9. до 12. октобра 2016. године у Врњачкој Бањи.

Теме саветовања су: Правосуђе данас, Закони и њихова примена и Актуелна спорна питања у судској пракси.

Председник Врховног касационог суда Драгомир Милојевић учествовао је на завршној конференцији USAID-овог Пројекта за реформу правосуђа и одговорну власт (JRGA), која је одржана 5. октобра 2016. године у Београду.

Општа седница Врховног касационог суда, на седници одржаној 14. септембра 2016. године, донела је Правилник о додели награда и признања судовима.

Председник Врховног касационог суда Драгомир Милојевић, учествовао је на Kонференцији врховних судова држава чланица Европске уније и држава кандидата за ЕУ, која је одржана од 19. до 22. септембра 2016. године на Цетињу у Црној Гори.

Председник Врховног касационог суда Драгомир Милојевић, састао се са амбасадором САД  у Србији Њ.Е. Кајлом Скатом (Kyle Randolph Scott), 14. септембра 2016.  године у Врховном касационом суду.

Међународни форум “Дијалог судова – инструмент за усклађивање судске праксе”, одржан је од 21. до 23. јуна 2016. године у Срајеву. На форуму је учествовала председник Одељења за заштиту права на суђење у разумном року Врховног касационог суда, судија Љубица Милутиновић.

VI Конференција председника врховних судова Источне и Централне Европе, чији је домаћин Врховни касациони суд Републике Србије, одржава се од 20. до 22. јуна 2016. године у Београду.

Конференцију је отворио председник Врховног касационог суда Републике Србије Драгомир Милојевић.

Pages