Saopštenja

Sudskim poslovnikom, čl. 53 i 54 propisano je da Sud daje saopštenja za javnost o odlukama Suda za koje postoji interesovanje javnosti. Sud daje i razna saopštenja u vezi svog rada. U slučaju da je informacija o odluci, odnosno radu Suda neistinito, nepotpuno ili netačno preneta, Sud može zahtevati, u skladu sa zakonom, da se objavi odgovor ili ispravka.

Ministarstvo pravde predstavilo je prve radne tekstove zakona u oblasti pravosuđa,  27. septembra 2022. godine u Beogradu. 

Predsednica Vrhovnog kasacionog suda Jasmina Vasović obratila se uvodnim izlaganjem i pozvala sve sudije srpskog pravosuđa da uzmu učešće u javnim diskusijama.

Konferencija „Primena Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava - iskustva i izazovi sudova Centralne i Jugoistočne Evrope“ održava se 15. i 16. septembra 2022. godine u Beogradu.

Sudije Vrhovnog kasacionog suda Mirjana Andrijašević, Tatjana Vuković, Vladislava Milićević, Bojana Paunović i Vesna Stanković stupile su na funkciju na svečanoj Opštoj sednici, koja je održana 14. jula 2022. godine u Vrhovnom kasacionom sudu.

Konferencija o ulozi istaknutih pravnika u pravosudnim savetima održana je 3. juna 2022. godine na Pravnom fakultetu u Beogradu. Predsednica Vrhovnog kasacionog suda i Visokog saveta sudstva Jasmina Vasović obratila se u uvodnom delu konferencije.

Predsednica Vrhovnog kasacionog suda Jasmina Vasović sastala se sa predsednicima apelacionih, viših i sudova republičkog ranga 10. i 11. maja 2022. godine u Vrhovnom kasacionom sudu, povodom Godišnjeg izveštaja o radu sudova u Republici Srbiji za 2021. godinu.

Predsednica Vrhovnog kasacionog suda Jasmina Vasović sastala se sa predsednicima osnovnih sudova 9. maja 2022. godine u Beogradu, povodom Godišnjeg izveštaja o radu sudova u Republici Srbiji za 2021. godinu.

Završna konferencija projekta „Alternativne krivične sankcije u sudskoj praksi“ održana je 4. marta 2022. godine u Beogradu. Predsednica Vrhovnog kasacionog suda Jasmina Vasović obratila se u uvodnom delu konferencije.

Predsednica Vrhovnog kasacionog suda Jasmina Vasović učestvovala je na konferenciji „Deca u kontaktu sa zakonom – unapređenje ostvarivanja prava, prevencija i zaštita“, koja se održava 24. i 25. februara 2022. godine u Beogradu.

Predsednica Vrhovnog kasacionog suda Jasmina Vasović učestvovala je na konferenciji „Efikasna primena Evropske konvencije o ljudskim pravima sa fokusom na izvršavanje presuda Evropskog suda za ljudska prava“, koja je održana 10. decembra 2021. godine u Beogradu.

Predsednica Vrhovnog kasacionog suda Jasmina Vasović, primila je ambasadorku Narodne Republike Kine u Srbiji NJ.E. Čen Bo, 8. decembra 2021. godine u Vrhovnom kasacionom sudu.

Pages