Sudije

U 2022. godini sudije Vrhovnog kasacionog suda, učestvovale su u sledećim vidovima obuke i stručnog usavršavanja:

Seminari

-Seminar „Razmena dobrih praksi u postupanju u slučajevima nasilja u porodici“, u organizaciji Ministarstva pravde u partnerstvu sa Agencijom Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena i Ambasadom Austrije u Beogradu, održan u Beogradu 23. juna 2022. godine.

Savetovanja

- Redovno godišnje savetovanje, u organizaciji Srpskog udruženja za krivičnopravnu teoriju i praksu, održano na Zlatiboru od 22. do 24. septembra 2022. godine.