Aktuelnosti

Ministarstvo pravde predstavilo je prve radne tekstove zakona u oblasti pravosuđa,  27. septembra 2022. godine u Beogradu. 

Predsednica Vrhovnog kasacionog suda Jasmina Vasović obratila se uvodnim izlaganjem i pozvala sve sudije srpskog pravosuđa da uzmu učešće u javnim diskusijama.

Konferencija „Primena Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava - iskustva i izazovi sudova Centralne i Jugoistočne Evrope“ održava se 15. i 16. septembra 2022. godine u Beogradu.

Konferencija „Primena Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava - iskustva i izazovi sudova Centralne i Jugoistočne Evrope“ biće održana 15. i 16. septembra 2022. godine u Beogradu.

Povodom 176 godišnjice od osnivanja Vrhovnog suda Srbije, 9. septembra 2022. godine u Vrhovnom kasacionom sudu u sali za Opštu sednicu, otvorena je stalna postavka fotografija svih predsednika suda.

Sudije Vrhovnog kasacionog suda Mirjana Andrijašević, Tatjana Vuković, Vladislava Milićević, Bojana Paunović i Vesna Stanković stupile su na funkciju na svečanoj Opštoj sednici, koja je održana 14. jula 2022. godine u Vrhovnom kasacionom sudu.

Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu i Pravosudna akademija potpisali su Protokol o saradnji 20. juna 2022. godine na Pravnom fakultetu u Beogradu. Predsednica Vrhovnog kasacionog suda Jasmina Vasović prisustvovala je potpisivanju protokola.

Konferencija o ulozi istaknutih pravnika u pravosudnim savetima održana je 3. juna 2022. godine na Pravnom fakultetu u Beogradu. Predsednica Vrhovnog kasacionog suda i Visokog saveta sudstva Jasmina Vasović obratila se u uvodnom delu konferencije.

Predsednica Vrhovnog kasacionog suda Jasmina Vasović sastala se sa predsednicima apelacionih, viših i sudova republičkog ranga 10. i 11. maja 2022. godine u Vrhovnom kasacionom sudu, povodom Godišnjeg izveštaja o radu sudova u Republici Srbiji za 2021. godinu.

Predsednica Vrhovnog kasacionog suda Jasmina Vasović sastala se sa predsednicima osnovnih sudova 9. maja 2022. godine u Beogradu, povodom Godišnjeg izveštaja o radu sudova u Republici Srbiji za 2021. godinu.

Članovi Studentske organizacije za međunarodnu saradnju Pravnog fakulteta univerziteta u Beogradu posetili su 8. aprila 2022. godine Vrhovni kasacioni sud.

Pages