Konferencija povodom obeležavanja jubileja 150 godina upravnog sudstva i upravnog spora u Srbiji i 10 godina od osnivanja Upravnog suda

Konferencija povodom obeležavanja jubileja 150 godina upravnog sudstva i upravnog spora u Srbiji i 10 godina od osnivanja Upravnog suda održana je 28. novembra 2019. godine u Beogradu, u organizaciji Upravnog suda uz podršku Misije OEBS-a u Srbiji i Fonda za dobru upravu Vlade Ujedinjenog Kraljevstva.

Obraćajući se u uvodnom delu konferencije, v.f. predsednika Vrhovnog kasacionog suda Dragomir Milojević je istakao da je jedan od prioriteta Srbije poštovanje i unapređenje ljudskih prava kroz uspostavljanje i razvijanje aparata i mehanizama za delotvornu zaštitu ljudskih prava na nacionalnom nivou.

„Kada se zna da je Srbija kandidat za članstvo u Evropskoj uniji, kada su otvorena Poglavlja 23 i 24, da je članica Saveta Evrope i potpisnica Konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, da priznaje mehanizam zaštite ljudskih prava kroz Evropski sud za ljudska prava, onda je sasvim logično da procesne standarde predviđene navedenom Konvencijom treba uključiti u sve segmente rada sudova, pa tako i u delovanje upravnog sudstva“, rekao je v.f. predsednika Vrhovnog kasacionog suda i dodao da „upravni sudovi imaju jednu od centralnih uloga u zaštiti prava građana koji su u sukobu sa državnom administracijom“.

Predsednik Milojević je izrazio uverenje da će buduća reforma upravnog sudstva i izmene zakonodavnog okvira doprineti da upravni sudovi ispune svoju centralnu ulogu u zaštiti ljudskih prava građana.

U uvodnom delu konferencije govorili su i predsednica Upravnog suda Jelena Ivanović, šef Misije OEBS-a u Srbiji NJ.E. Andrea Oricio, ambasadorka Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije NJ.E. Šan Meklaud i državni sekretar Ministarstva pravde Radomir Ilić.

Na konferenciji je predstavljen Zbornik radova pod nazivom  „150 godina upravnog spora u Srbiji“.

Foto OEBS/Milan Obradović