Opšta sednica Vrhovnog kasacionog suda imenovala sudije Ustavnog suda

Opšta sednica Vrhovnog kasacionog suda, imenovala je četvoro sudija Ustavnog suda na sednici održanoj 19. aprila 2019. godine, sa liste od 10 kandidata koju su predložili Visoki savet sudstva i Državno veće tužilaca.

Imenovani su Gordana Ajnšpiler Popović, sudija Vrhovnog kasacionog suda; prof. dr Vladan Petrov, redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu; dr Nataša Plavšić, v.d. zastupnika Republike Srbije pred Evropskim sudom za ljudska prava i Lidija Đukić, sudija Vrhovnog kasacionog suda (sa teritorije autonomnih pokrajina).

Lista kandidata predložena od strane Visokog saveta sudstva i Državnog veća tužilaca: Gordana Ajnšpiler Popović, sudija Vrhovnog kasacionog suda; dr Goran Ilić, zamenik Republičkog javnog tužioca, izborni član Državnog veća tužilaca iz reda javnih tužilaca; Ivan Jovičić, sudija Višeg suda u Beogradu, izborni član Visokog saveta sudstva iz reda sudija; dr Jasmina Kiurski, zamenik Republičkog javnog tužioca; Jasminka Obućina, predsednik Privrednog apelacionog suda; Prof. dr Vladan Petrov, redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu; dr Nataša Plavšić, v.d. zastupnika Republike Srbije pred Evropskim sudom za ljudska prava; Sabahudin Tahirović, sudija Ustavnog suda.

Lista kandidata predložena od strane Visokog saveta sudstva i Državnog veća tužilaca sa teritorije autonomnih pokrajina: Lidija Đukić, sudija Vrhovnog kasacionog suda i dr Slobodan Orlović, redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu.