Prekršajni sud u Loznici

Adresa: 

Loznica, Jovana Cvijića br. 20

Telefon: 

015/882-262, 015&882/305

Faks: 

015/882-305

E-pošta: 

Nadležnost: 

Posebni

Populacija: 

123 106

Za više informacija pogledajte spisak sudija na vss.sud.rs

*Podaci o broju stanovnika po područjima pojedinačnih sudova preuzeti su sa poslednjeg popisa stanovništva u republici Srbiji, od 2011. godine.