Sastanci sa predsednicima sudova

V.f.predsednika Vrhovnog kasacionog suda Dragomir Milojević i članovi Radne grupe za praćenje primene Programa rešavanja starih predmeta održali su sastanke sa predsednicima osnovnih i viših sudova sa područja Apelacionog suda u Beogradu 23. januara, Apelacionog suda u Kragujevcu 25. januara, Apelacionog suda u Novom Sadu 1. februara i Apelacionog suda u Nišu 4. februara 2019. godine.

Na sastancima su predstavljeni preliminarni izveštaji o radu sudova za 2018. godinu, analiza pojedinačnih programa rešavanja starih predmeta i realizacije predviđenih mera, novi model izrade programa rešavanja starih predmeta i buduća aplikacija na veb-sajtu Vrhovnog kasacionog suda o ažurnosti rada sudova (tzv. „pravosudni semafor“).

Navedene aktivnosti se sprovode uz pomoć projekta EU za Srbiju-Podrška Vrhovnom kasacionom sudu, koji finansira Evropska unija.