Pretraga baze sudske prakse

Rezultati pretrage

10 rezultata prikazano na strani (od ukupno 4313 rezultata)
 1. Kzz 1269/2018 postupanje sudije koji se mora izuzeti

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 1269/2018 / Datum: 20.11.2019.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Zorana Tatalovića, predsednika veća, Radimile Dragičević Dičić, Maje Kovačević Tomić, Sonje Pavlović i Miroljuba Tomića, članova veća, sa savetnikom Vrhovnog kasacionog suda Draganom Vuksa ...

 2. Kzz 1282/2018 odbijen zzz; nepostojanje elemenata kriv. dela

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 1282/2018 / Datum: 20.11.2019.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Zorana Tatalovića, predsednika veća, Radmile Dragičević Dičić, Maje Kovačević Tomić, Sonje Pavlović i Miroljuba Tomića, članova veća, sa savetnikom Vrhovnog kasacionog suda Draganom Vuksan ...

 3. Kzz 1199/2018 nedozvoljeni dokaz

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 1199/2018 / Datum: 06.11.2019.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Zorana Tatalovića, predsednika veća, Radmile Dragičević Dičić, Maje Kovačević Tomić, Sonje Pavlović i Milunke Cvetković, članova veća, sa savetnikom Vrhovnog kasacionog suda Draganom Vuksa ...

 4. Kzz 1208/18 usvojen zzz; odbijena optuž.; prekoračenje opt. akta; utvrđena zastarelost k.dela

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 1208/18 / Datum: 06.11.2019.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Zorana Tatalovića, predsednika veća, Radmile Dragičević-Dičić, Maje Kovačević-Tomić, Sonje Pavlović i Milunke Cvetković, članova veća, sa savetnikom Vrhovnog kasacionog suda Draganom Vuksa ...

 5. Kzz OK 6/2019 neovlašćeno lice

  Krivična materija / Upisnici: Kzz OK / Br. predmeta: 6/2019 / Datum: 27.03.2019.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Nevenke Važić, predsednika veća, Veska Krstajića, Biljane Sinanović, Milunke Cvetković i Miroljuba Tomića, članova veća, sa savetnikom Vrhovnog kasacionog suda Milom Ristić, kao zapisničarem, u krivičn ...

 6. Kzz 280/2019 2.4.1.22.2.3.13

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 280/2019 / Datum: 20.03.2019.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Nevenke Važić, predsednika veća, Veska Krstajića, Biljane Sinanović, Milunke Cvetković i Maje Kovačević- Tomić, članova veća, sa savetnikom Vrhovnog kasacionog suda Milom Ristić, kao zapisničarem, u kr ...

 7. Kzz OK 5/2019 2.4.1.22.2.3.12.

  Krivična materija / Upisnici: Kzz OK / Br. predmeta: 5/2019 / Datum: 20.03.2019.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Veska Krstajića, predsednika veća, Biljane Sinanović, Milunke Cvetković, Maje Kovačević- Tomić i Dragana Aćimovića, članova veća, sa savetnikom Vrhovnog kasacionog suda Snežanom Medenicom kao zapisniča ...

 8. Kd 52/2019 2.4.1.2

  Krivična materija / Upisnici: Kd / Br. predmeta: 52/2019 / Datum: 20.03.2019.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Nevenke Važić, predsednika veća, Veska Krstajića i Biljane Sinanović, članova veća, sa savetnikom Vrhovnog kasacionog suda Snežanom Medenicom kao zapisničarem, u krivičnom predmetu okrivljenog AA, zbog ...

 9. Ks 14/2019 2.5.9.1; nadležnost

  Krivična materija / Upisnici: Ks / Br. predmeta: 14/2019 / Datum: 20.03.2019.

   Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Nevenke Važić, predsednika veća, Veska Krstajića i Biljane Sinanović, članova veća, sa savetnikom Vrhovnog kasacionog suda Snežanom Lazin, kao zapisničarem, u prekršajnom predmetu okrivljenog AA, zbog ...

 10. Kzz 257/2019 neovlašćeno lice

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 257/2019 / Datum: 13.03.2019.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Nevenke Važić, predsednika veća, Veska Krstajića, Milunke Cvetković, Radmile Dragičević Dičić i Sonje Pavlović, članova veća, sa savetnikom Vrhovnog kasacionog suda Milom Ristić, kao zapisničarem, u kr ...

Pages