Pretraga baze sudske prakse

Rezultati pretrage

10 rezultata prikazano na strani (od ukupno 3783 rezultata)
 1. Kzz 898/2018 k.d. laka telesna povreda; odbačen zahtev

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 898/2018 / Datum: 05.09.2018.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Nevenke Važić, predsednika veća, Veska Krstajića, Biljane Sinanović, Milunke Cvetković i Miroljuba Tomića, članova veća, sa savetnikom Vrhovnog kasacionog suda Snežanom Lazin, kao zapisničarem, u krivi ...

 2. Kzz 782/2018 odbačaj zahteva za zaštitu zakonitosti

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 782/2018 / Datum: 12.07.2018.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Bate Cvetkovića, predsednika veća, Dragana Aćimovića, Miroljuba Tomića, Maje Kovačević Tomić i Sonje Pavlović, članova veća, sa savetnikom Marinom Pandurović, kao zapisničarem, u krivičnom predmetu okr ...

 3. Kd 104/2018 delegacija nadležnosti

  Krivična materija / Upisnici: Kd / Br. predmeta: 104/2018 / Datum: 12.07.2018.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Bate Cvetkovića, predsednika veća, Dragana Aćimovića i Miroljuba Tomića, članova veća, sa savetnikom Marinom Pandurović, kao zapisničarem, u krivičnom predmetu okrivljenog AA, zbog krivičnog dela neovl ...

 4. Kzz Pr 23/2018 zastarelost pokretanja i vođenja prekršajnog postupka

  Krivična materija / Upisnici: Kzz Pr / Br. predmeta: 23/2018 / Datum: 12.07.2018.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Bate Cvetkovića, predsednika veća, Dragana Aćimovića, Miroljuba Tomića, Maje Kovačević Tomić i Sonje Pavlović, članova veća, sa savetnikom Marinom Pandurović, kao zapisničarem, u prekršajn ...

 5. Kzz 774/2018 zastarelost krivičnog gonjenja

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 774/2018 / Datum: 12.07.2018.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Bate Cvetkovića, predsednika veća, Dragana Aćimovića, Miroljuba Tomića, Maje Kovačević Tomić i Sonje Pavlović, članova veća, sa savetnikom Marinom Pandurović, kao zapisničarem, u krivičnom ...

 6. Kzz 793/2018 zastarelost krivičnog gonjenja

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 793/2018 / Datum: 12.07.2018.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Bate Cvetkovića, predsednika veća, Dragana Aćimovića, Miroljuba Tomića, Maje Kovačević Tomić i Sonje Pavlović, članova veća, sa savetnikom Marinom Pandurović, kao zapisničarem, u krivičnom ...

 7. Kzz 805/2018 zabrana upravljanja motornim vozilom

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 805/2018 / Datum: 12.07.2018.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Bate Cvetkovića, predsednika veća, Dragana Aćimovića, Miroljuba Tomića, Maje Kovačević Tomić i Sonje Pavlović, članova veća, sa savetnikom Marinom Pandurović, kao zapisničarem, u krivičnom predmetu okr ...

 8. Kzz 698/2018 zastarelost krivičnog gonjenja

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 698/2018 / Datum: 12.07.2018.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Bate Cvetkovića, predsednika veća, Dragana Aćimovića, Miroljuba Tomića, Maje Kovačević Tomić i Sonje Pavlović, članova veća, sa savetnikom Marinom Pandurović, kao zapisničarem, u krivičnom ...

 9. Kd 101/2018 delegacija nadležnosti- k.d. čl. 238 KZ

  Krivična materija / Upisnici: Kd / Br. predmeta: 101/2018 / Datum: 11.07.2018.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Nevenke Važić, predsednika veća, Veska Krstajića i Biljane Sinanović, članova veća, sa savetnikom Vrhovnog kasacionog suda Zoricom Stojković, kao zapisničarem, u krivičnom predmetu okrivljenog AA, zbog ...

 10. Kzz 777/2018 odbačen zzz; neblagovremen

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 777/2018 / Datum: 10.07.2018.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Zorana Tatalovića, predsednika veća, Radmile Dragičević-Dičić, Maje Kovačević-Tomić, Sonje Pavlović i Miroljuba Tomića, članova veća, sa savetnikom Tatjanom Milenković, kao zapisničarem, u krivičnom po ...

Pages