Pretraga baze sudske prakse

Rezultati pretrage

10 rezultata prikazano na strani (od ukupno 2031 rezultata)
 1. Rev2 5/08

  Građanska materija / Upisnici: Rev2 / Br. predmeta: 5/08 / Datum: 03.04.2008.

  U IME NARODA Vrhovni sud Srbije u Beogradu, u veću sastavljenom od sudija: Slobodana Dražića, predsednika veća, Vlaste Jovanović, Jelene Borovac, mr Ljubice Jeremić i Stojana Jokića, članova veća, u pravnoj stvari tužioca AA, čiji je punomoćnik AB, advoka ...

 2. U 7710/07

  Upravna materija / Upisnici: U / Br. predmeta: 7710/07 / Datum: 03.04.2008.

  U IME NARODA Vrhovni sud Srbije u Beogradu, u veću sastavljenom od sudija: mr Jadranke Injac, predsednika veća, Zoje Popović i Jelene Ivanović, članova veća, sa savetnikom suda Verom Marinković, kao zapisničarem, rešavajući u upravnom sporu po tužbi tužio ...

 3. Prev 108/08

  Građanska materija / Upisnici: Prev / Br. predmeta: 108/08 / Datum: 01.04.2008.

  U IME NARODA Vrhovni sud Srbije u Beogradu, u veću sastavljenom od sudija: Stojana Jokića, predsednika veća, Slobodana Spasića, Nikole Stanojevića, Mihaila Rulića i Snežane Andrejević, članova veća, u parnici tužioca \"AA", čiji je punomoćnik AB ...

 4. Rev 830/08

  Građanska materija / Upisnici: Rev / Br. predmeta: 830/08 / Datum: 27.03.2008.

  Vrhovni sud Srbije u Beogradu, u veću sastavljenom od sudija: Branislave Apostolović, predsednika veća, Biljane Dragojević, Nadežde Radević, Zvezdane Lutovac i Vesne Popović, članova veća, u parnici tužilaca AA, AA1, AA2, A3 i AA4, čiji je punomoćnik AB, ...

 5. U 4758/06

  Upravna materija / Upisnici: U / Br. predmeta: 4758/06 / Datum: 27.03.2008.

  U IME NARODA Vrhovni sud Srbije u Beogradu, u veću sastavljenom od sudija: Danice Bogdanović, predsednika veća, Vere Pešić i Gordane Džakula, članova veća, uz učešće savetnika suda Vesne Danilović, zapisničara, odlučujući u upravnom sporu po tužbi tužioca ...

 6. Rev 780/08

  Građanska materija / Upisnici: Rev / Br. predmeta: 780/08 / Datum: 26.03.2008.

  Vrhovni sud Srbije u Beogradu, u veću sastavljenom od sudija: Predraga Trifunovića, predsednika veća, Jasminke Stanojević, Vesne Popović, Ljiljane Ivković-Jovanović i Zvezdane Lutovac, članova veća, u parnici tužioca AA, čiji je punomoćnik AB, advokat, pr ...

 7. Rev2 1720/07

  Građanska materija / Upisnici: Rev2 / Br. predmeta: 1720/07 / Datum: 26.03.2008.

  U IME NARODA Vrhovni sud Srbije u Beogradu, u veću sastavljenom od sudija: Predraga Trifunovića, predsednika veća, Vesne Popović, Jasminke Stanojević, Ljiljane Ivković – Jovanović i Zvezdane Lutovac, članova veća, u parnici tužioca AA, čiji je punomoćnik ...

 8. U 1338/08

  Upravna materija / Upisnici: U / Br. predmeta: 1338/08 / Datum: 26.03.2008.

  Vrhovni sud Srbije u Beogradu, u veću sastavljenom od sudija: mr Jadranke Injac, predsednika veća, Jelene Ivanović i Nade Kljajević, članova veća, sa savetnikom Ljiljanom Petrović, kao zapisničarem, rešavajući u upravnom sporu po tužbi tužioca AA, protiv ...

 9. U 2721/06

  Upravna materija / Upisnici: U / Br. predmeta: 2721/06 / Datum: 26.03.2008.

  U IME NARODA Vrhovni sud Srbije u Beogradu u veću sastavljenom od sudija: Olge Đuričić, predsednika veća, Obrada Andrića i Tomislava Medveda, članova veća, sa savetnikom Milanom Komlenovićem, zapisničarem, odlučujući u upravnom sporu po tužbi tužioca AA, ...

 10. Uscg 1999/06

  materija / Upisnici: / Br. predmeta: / Datum: 26.03.2008.

    Vrhovni sud Srbije u Beogradu, u veću sastavljenom od sudija: mr Jadranke Injac, predsednika veća, Jelene Ivanović i Nade Kljajević, članova veća, sa savetnikom suda Ljiljanom Petrović, kao zapisničarem, rešavajući u upravnom sporu po tužbi tužioca AA, ...

Pages