Pretraga baze sudske prakse

Rezultati pretrage

10 rezultata prikazano na strani (od ukupno 566 rezultata)
 1. Uzp 213/2020 4.1.2.7.1 zahtev za preispitivanje sudske odluke; 4.2.1.2 vraćanje ekspoprisane imovine fizičkim licima

  Upravna materija / Upisnici: Uzp / Br. predmeta: 213/2020 / Datum: 23.10.2020.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Katarine Manojlović Andrić, predsednika veća, Gordane Džakula i Branislava Bosiljkovića, članova veća, sa savetnikom Ljiljanom Petrović, kao zapisničarem, odlučujući o zahtevu AA iz..., BB ...

 2. Uzp 193/2020 4.1.1.12.7; oglašavanje rešenja ništavim; 4.2.2; prosveta

  Upravna materija / Upisnici: Uzp / Br. predmeta: 193/2020 / Datum: 15.09.2020.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Katarine Manojlović Andrić, predsednika veća, Gordane Džakula i Biserke Živanović, članova veća, sa savetnikom Dragicom Vranić, kao zapisničarem, odlučujući o zahtevu Ministarstva prosvete ...

 3. Uzp 167/2020 4.1.2.7.1 zahtev za preispitivanje sudske odluke; 4.1.2.5 presude

  Upravna materija / Upisnici: Uzp / Br. predmeta: 167/2020 / Datum: 04.09.2020.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Katarine Manojlović Andrić, predsednika veća, Branislava Bosiljkovića i Slađane Nakić Momirović, članova veća, sa savetnikom Dragicom Vranić, kao zapisničarem, odlučujući o zahtevu Gradsko ...

 4. Uzp 141/2020 4.1.2.7.1;zahtev za preispitivanje sudske odluke; 4.1.1.12.1; ponavljanje postupka

  Upravna materija / Upisnici: Uzp / Br. predmeta: 141/2020 / Datum: 06.08.2020.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Katarine Manojlović Andrić, predsednika veća, Slađane Nakić Momirović i Branke Dražić, članova veća, sa savetnikom Ljiljanom Petrović, kao zapisničarem, odlučujući o zahtevu Agencije za re ...

 5. Ur 11/2020 4.1.2.7.1; zahtev za preispitivanje sudske odluke; 1.6.6.7; pravni lekovi za ubrzanje postupka

  Upravna materija / Upisnici: Ur / Br. predmeta: 11/2020 / Datum: 20.07.2020.

    Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Katarine Manojlović Andrić, predsednika veća, Gordane Džakula i Zorane Delibašić, članova veća, sa savetnikom Dragicom Vranić, kao zapisničarem, rešavajući o zahtevu AA iz...,... broj.., za preispiti ...

 6. Uzp 119/2020 4.1.2.7.2; ponavljanje upravno-sudskog postupka

  Upravna materija / Upisnici: Uzp / Br. predmeta: 119/2020 / Datum: 20.07.2020.

    U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Katarine Manojlović Andrić, predsednika veća, Gordane Džakula i Zorane Delibašić, članova veća, sa savetnikom Dragicom Vranić, kao zapisničarem, odlučujući o zahtevu AA iz...–..., vlasni ...

 7. Uzp 45/2020 4.1.2.7.1; zahtev za preispitivanje sudske odluke; 4.1.2.5; presuda

  Upravna materija / Upisnici: Uzp / Br. predmeta: 45/2020 / Datum: 26.06.2020.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Katarine Manojlović Andrić, predsednika veća, Gordane Džakula i Dobrile Strajina, članova veća, sa savetnikom Dragicom Vranić, kao zapisničarem, odlučujući o zahtevu AA iz...,...,......, k ...

 8. Uzp 35/2020 4.1.2.7.1; zahtev za preispitivanje sudske odluke; 4.2.4; registracija privrednih subjekata

  Upravna materija / Upisnici: Uzp / Br. predmeta: 35/2020 / Datum: 19.06.2020.

    U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Katarine Manojlović Andrić, predsednika veća, Gordane Džakula i Branislava Bosiljkovića, članova veća, sa savetnikom Dragicom Vranić, kao zapisničarem, odlučujući o zahtevu Grada Niša, k ...

 9. Uzp 113/2020 4.1.2.7.1; zahtev za preispitivanje sudske odluke; 4.1.1.12.7; oglašavanje rešenja ništavim

  Upravna materija / Upisnici: Uzp / Br. predmeta: 113/2020 / Datum: 12.06.2020.

    U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Katarine Manojlović Andrić, predsednika veća, Gordane Džakula i Biserke Živanović, članova veća, sa savetnikom Dragicom Vranić, kao zapisničarem, odlučujući o zahtevu AA iz..., koju zast ...

 10. Uzp 106/2020 4.1.2.7.1; zahtev za preispitivanje sudske odluke; 4.2.1.1; vraćanje verskim zajednicama

  Upravna materija / Upisnici: Uzp / Br. predmeta: 106/2020 / Datum: 12.06.2020.

    Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Katarine Manojlović Andrić, predsednika veća, Gordane Džakula i Biserke Živanović, članova veća, sa savetnikom Dragicom Vranić, kao zapisničarem, odlučujući o zahtevu AA zajednice Srbije,..., koga za ...

Pages