Pretraga baze sudske prakse

Rezultati pretrage

10 rezultata prikazano na strani (od ukupno 566 rezultata)
 1. Uzp 30/2020 4.1.2.1.2 upravni akt; 4.1.2.7.1 zahtev za preispitivanje sudske odluke

  Upravna materija / Upisnici: Uzp / Br. predmeta: 30/2020 / Datum: 12.06.2020.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Katarine Manojlović Andrić, predsednika veća, Gordane Džakula i Biserke Živanović, članova veća, sa savetnikom Dragicom Vranić, kao zapisničarem, odlučujući o zahtevu AA iz sela...,..., ko ...

 2. Uzp 106/2020 4.1.2.7.1 Zahtev za preispitivanje sudske odluke; 4.2.1.1 Vraćanje imovine verskim zajednicama

  Upravna materija / Upisnici: Uzp / Br. predmeta: 106/2020 / Datum: 12.06.2020.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Katarine Manojlović Andrić, predsednika veća, Gordane Džakula i Biserke Živanović, članova veća, sa savetnikom Dragicom Vranić, kao zapisničarem, odlučujući o zahtevu Rijaseta Islamske zajednice Srbije ...

 3. Uzp 103/2020 4.1.2.7.1; zahtev za preispitivanje sudske odluke; 4.2.1.1; vraćanje imovine versim zajednicama

  Upravna materija / Upisnici: Uzp / Br. predmeta: 103/2020 / Datum: 05.06.2020.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Katarine Manojlović Andrić, predsednika veća, Gordane Džakula i Božidara Vujičića, članova veća, sa savetnikom Dragicom Vranić, kao zapisničarem, odlučujući o zahtevu „AA“ d.o.o....,...... ...

 4. Už 5/2020 4.1.2.7; vanedna pravna sredstva

  Upravna materija / Upisnici: Už / Br. predmeta: 5/2020 / Datum: 29.05.2020.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Katarine Manojlović Andrić, predsednika veća, Gordane Džakula i Jasmine Stamenković, članova veća, sa savetnikom Dragicom Vranić, kao zapisničarem, rešavajući po žalbi AA iz...,....../..., izjavljenoj ...

 5. Uzp 364/2019 4.1.2.7.1; preispitivanje sudske odluke; 4.1.2.7.2; ponavljanje upravno-sudskog postupka

  Upravna materija / Upisnici: Uzp / Br. predmeta: 364/2019 / Datum: 22.05.2020.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Katarine Manojlović Andrić, predsednika veća, Gordane Džakula i Vesne Subić, članova veća, sa savetnikom Dragicom Vranić, kao zapisničarem, odlučujući o zahtevu „AA Banke“ AD... u..., Bule ...

 6. Uzp1 1/2020 4.1.2.7.1; zahtev za preispitivanje sudske odluke; 4.1.2.1; upravni spor; 4.2.2; prosveta

  Upravna materija / Upisnici: Uzp1 / Br. predmeta: 1/2020 / Datum: 22.05.2020.

    U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Katarine Manojlović Andrić, predsednika veća, Gordane Džakula i Vesne Subić, članova veća, sa savetnikom Dragicom Vranić, kao zapisničarem, odlučujući o zahtevu AA iz …, ulica … br. …, k ...

 7. Uzp 13/2020 4.1.2.7.1; zahtev za preispitivanje sudske odluke; 4.2.2; prosveta; 4.1.2.1.2; upravni akt

  Upravna materija / Upisnici: Uzp / Br. predmeta: 13/2020 / Datum: 22.05.2020.

    U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Katarine Manojlović Andrić, predsednika veća, Gordane Džakula i Vesne Subić, članova veća, sa savetnikom Dragicom Vranić, kao zapisničarem, odlučujući o zahtevu Mašinskog fakulteta Unive ...

 8. Uzp 101/2020 4.1.2.7.1 zahtev za preispitivanje sudske odluke

  Upravna materija / Upisnici: Uzp / Br. predmeta: 101/2020 / Datum: 12.05.2020.

        Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Katarine Manojlović Andrić, predsednika veća, Gordane Džakula i Slađane Nakić Momirović, članova veća, sa savetnikom Dragicom Vranić, kao zapisničarem, rešavajući o zahtevu AA iz..., podnetom pre ...

 9. Uzp 15/2020 4.1.2.7.1 zahtev za preispitivanje sudske odluke; 4.1.2.2 tužba

  Upravna materija / Upisnici: Uzp / Br. predmeta: 15/2020 / Datum: 13.03.2020.

    U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Katarine Manojlović Andrić, predsednika veća, Gordane Džakula i Jasmine Stamenković, članova veća, sa savetnikom Dragicom Vranić, kao zapisničarem, odlučujući o zahtevu AA iz..., koga za ...

 10. Us 11/2020 3.20 sukob nadležnosti; 3.20.2 upravno pravo

  Upravna materija / Upisnici: Us / Br. predmeta: 11/2020 / Datum: 13.03.2020.

    Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Gordane Džakula, predsednika veća, Zvezdane Lutovac i Božidara Vujičića, članova veća, sa savetnikom Rajkom Milijaš, kao zapisničarem, rešavajući sukob nadležnosti između Prekršajnog suda u Beogradu ...

Pages