Pretraga baze sudske prakse

Rezultati pretrage

1 rezultata prikazano na strani (od ukupno 361 rezultata)
  1. Kž I 587/05

    Krivična materija / Upisnici: Kž I / Br. predmeta: 587/05 / Datum: 15.02.2005.

    U IME NARODA       Vrhovni sud Srbije u Beogradu, u veću sastavljenom od sudija: Novice Pekovića, predsednika veća, Slobodana Gazivode, Sonje Manojlović, Dragana Aćimovića i Anđelke Stanković, članova veća, sa savetnikom Snežanom Medinicom, zapisničarem, ...

Pages