Pretraga baze sudske prakse

Rezultati pretrage

10 rezultata prikazano na strani (od ukupno 514 rezultata)
 1. Us 7/10- sukob nadležnosti

  Upravna materija / Upisnici: Us / Br. predmeta: 7/10 / Datum: 25.05.2010.

  Vrhovni kasacioni sud u veću sastavljenom od sudija: Mirjane Ivić, predsednika veća, Vide Petrović-Škero i Stojana Jokića, članova veća, sa savetnikom Gordanom Bogdanović, zapisničarem, rešavajući sukob nadležnosti između Upravnog suda i Višeg suda u Poža ...

 2. Už 27/10- nadležnost, rešenje školskog odbora

  Upravna materija / Upisnici: Už / Br. predmeta: 27/10 / Datum: 14.05.2010.

  U IME NARODA             Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Snežane Živković, predsednika veća, Mirjane Ivić, Snežane Andrejević, Vlaste Jovanović i Stojana Jokića, članova veća, sa savetnikom Gordanom Bogdanović, kao zapisničarem, reša ...

 3. Uzp 10/10- disciplinska mera-prestanak radnog odnosa

  Upravna materija / Upisnici: Uzp / Br. predmeta: 10/10 / Datum: 13.05.2010.

  Vrhovni kasacioni sud u veću sastavljenom od sudija: Snežane Živković, predsednika veća, Mirjane Ivić i Snežane Andrejević, članova veća, sa savetnikom Vrhovnog kasacionog suda Radojkom Marinković, kao zapisničarem, rešavajući o zahtevu dr D.M. iz R., za ...

 4. Uzp 13/10- potvrđivanje mandata odbornika

  Upravna materija / Upisnici: Uzp / Br. predmeta: 13/10 / Datum: 07.05.2010.

  Vrhovni kasacioni sud u veću sastavljenom od sudija: Snežane Živković, predsednika veća, Mirjane Ivić i Snežane Andrejević, članova veća, sa savetnikom Gordanom Bogdanović, kao zapisničarem, rešavajući o zahtevu Skupštine opštine G., za preispitivanje sud ...

 5. Upr 358/10- prekršaji, dozvoljenost zahteva

  Upravna materija / Upisnici: Upr / Br. predmeta: 358/10 / Datum: 29.04.2010.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Snežane Živković, predsednika veća, Mirjane Ivić i Vlaste Jovanović, članova veća, sa savetnikom suda Radojkom Marinković, kao zapisničarem, odlučujući o zahtevu za vanredno preispitivanje pravnosnažno ...

 6. Už 243/10- nadležnost, radni odnos

  Upravna materija / Upisnici: Už / Br. predmeta: 243/10 / Datum: 15.04.2010.

  U IME NARODA             Vrhovni kasacioni sud u veću sastavljenom od sudija: Snežane Živković, predsednika veća, Mirjane Ivić, Stojana Jokića, Vlaste Jovanović i Predraga Trifunovića, članova veća, sa savetnikom Vrhovnog kasacionog suda Gordanom Bogdanov ...

 7. Upr 405/10- prekršaji- produženi prekršaj

  Upravna materija / Upisnici: Upr / Br. predmeta: 405/10 / Datum: 13.04.2010.

  U IME NARODA             Vrhovni kasacioni sud u veću sastavljenom od sudija: Snežane Živković, predsednika veća, Mirjane Ivić i Vlaste Jovanović, članova veća, sa savetnikom suda Radojkom Marinković, kao zapisničarem, odlučujući po zahtevu za vanredno pr ...

 8. Už 155/10- nadležnost, radni odnos nameštenika

  Upravna materija / Upisnici: Už / Br. predmeta: 155/10 / Datum: 13.04.2010.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud u veću sastavljenom od sudija: Snežane Živković, predsednika veća, Mirjane Ivić, Stojana Jokića, Vlaste Jovanović i Predraga Trifunovića, članova veća, sa savetnikom suda Radojkom Marinković, kao zapisničarem, rešavajući ...

 9. Uvp 1/10- procena uticaja na životnu sredinu

  Upravna materija / Upisnici: Uvp / Br. predmeta: 1/10 / Datum: 06.04.2010.

  Vrhovni kasacioni sud u veću sastavljenom od sudija ovog suda Snežane Živković, predsednika veća, Mirjane Ivić i Stojana Jokića, članova veća, sa savetnikom Rajkom Milijaš, kao zapisničarem, rešavajući po zahtevu za vanredno preispitivanje pravnosnažne su ...

 10. Už 2/10- porodična invalidnina

  Upravna materija / Upisnici: Už / Br. predmeta: 2/10 / Datum: 06.04.2010.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud u veću sastavljenom od sudija: Snežane Živković, predsednika veća, Mirjane Ivić, Stojana Jokića, Vlaste Jovanović i Snežane Andrejević, članova veća, sa savetnikom Vrhovnog kasacionog suda Rajkom Milijaš, kao zapisničare ...

Pages