Pretraga baze sudske prakse

Rezultati pretrage

10 rezultata prikazano na strani (od ukupno 361 rezultata)
 1. Kž I 1807/05

  Krivična materija / Upisnici: Kž I / Br. predmeta: 1807/05 / Datum: 13.04.2006.

  U IME NARODA   Vrhovni sud Srbije u Beogradu, u veću sastavljenom od sudija: Nikole Latinovića, predsednika veća, Nikole Mićunovića, Zorana Savića, Miodraga Vićentijevića i Veroljuba Cvetkovića, članova veća, sa savetnikom Marijom Vuković-Stanković, zapis ...

 2. Kž I 2457/05

  Krivična materija / Upisnici: Kž I / Br. predmeta: 2457/05 / Datum: 13.04.2006.

  U IME NARODA   Vrhovni sud Srbije u Beogradu, u veću sastavljenom od sudija: Novice Pekovića, predsednika veća, Slobodana Gazivode, Sonje Manojlović, Dragana Aćimovića i Anđelke Stanković, članova veća, sa savetnikom Svjetlanom Nikolić, kao zapisničarem, ...

 3. Kzz 107/05

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 107/05 / Datum: 12.04.2006.

    U IME NARODA   Vrhovni sud Srbije u Beogradu, u veću sastavljenom od sudija: Dragomira Milojevića, predsednika veća, Predraga Gligorijevića, Miroslava Cvetkovića, Dragana Jocića i Zorana Tatalovića, članova veća i savetnika Vrhovnog suda, Gordane Maravi ...

 4. Kr 188/06

  Krivična materija / Upisnici: K r / Br. predmeta: 188/06 / Datum: 11.04.2006.

  Vrhovni sud Srbije u Beogradu, u veću sastavljenom od sudija: Novice Pekovića, predsednika veća, Dragana Aćimovića i Anđelke Stanković, članova veća, sa savetnikom Svjetlanom Nikolić, kao zapisničarem, u krivičnom predmetu optuženog AA, zbog krivičnog del ...

 5. Kž II 208/06

  Krivična materija / Upisnici: Kž II / Br. predmeta: 208/06 / Datum: 10.04.2006.

  Vrhovni sud Srbije u Beogradu, u veću sastavljenom od sudija: Dragomira Milojevića, predsednika veća, Predraga Gligorijevića i Miroslava Cvetkovića, članova veća i savetnika Vrhovnog suda, Gordane Maravić, zapisničara, u krivičnom predmetu protiv okrivlje ...

 6. Kž I 542/06

  Krivična materija / Upisnici: Kž I / Br. predmeta: 542/06 / Datum: 10.04.2006.

  U IME NARODA   Vrhovni sud Srbije u Beogradu, u veću sastavljenom od sudija: Janka Lazarevića, predsednika veća, Milene Inić-Drecun i Gorana Čavline, članova veća i savetnika Gordane Burlić, zapisničara, u krivičnom predmetu protiv optuženog AA, zbog kriv ...

 7. Kzz 38/05

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 38/05 / Datum: 07.04.2006.

    U IME NARODA   Vrhovni sud Srbije u Beogradu, u veću sastavljenom od sudija: Novice Pekovića, predsednika veća, Predraga Gligorijevića, Dragomira Milojevića, Nikole Mićunovića, Anđelke Stanković, Dragana Jocića i Zorana Tatalovića, članova veća, i savet ...

 8. Kzz 59/05

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 59/05 / Datum: 07.04.2006.

    U IME NARODA   Vrhovni sud Srbije u Beogradu, u veću sastavljenom od sudija: Novice Pekovića, predsednika veća, Predraga Gligorijevića, Dragomira Milojevića, Nikole Mićunovića, Anđelke Stanković, Dragana Jocića i Zorana Tatalovića, članova veća i savetn ...

 9. Kž I 316/06

  Krivična materija / Upisnici: Kž I / Br. predmeta: 316/06 / Datum: 06.04.2006.

  U IME NARODA   Vrhovni sud Srbije u Beogradu, u veću sastavljenom od sudija: Novice Pekovića, predsednika veća, Slobodana Gazivode, Sonje Manojlović, Dragana Aćimovića i Anđelke Stanković, članova veća, sa savetnikom Snežanom Medenicom, zapisničarem, u kr ...

 10. Kr 151/06

  Krivična materija / Upisnici: K r / Br. predmeta: 151/06 / Datum: 06.04.2006.

  Vrhovni sud Srbije u Beogradu, u veću sastavljenom od sudija: Novice Pekovića, predsednika veća, Slobodana Gazivode i Sonje Manojlović, članova veća, sa savetnikom Snežanom Medenicom, zapisničarem, u krivičnom predmetu okrivljenog AA, zbog krivičnog dela ...

Pages