Pretraga baze sudske prakse

Rezultati pretrage

10 rezultata prikazano na strani (od ukupno 19366 rezultata)
 1. Kzz 81/2013 bitne povrede odredaba krivičnog postupka; žalba na presudu prvostepenog suda; postupak po žalbi

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 81/2013 / Datum: 13.08.2013.

  U IME NARODA   Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Janka Lazarevića, predsednika veća, Bate Cvetkovića, Nate Mesarović, Gorana Čavline i Ljubice Knežević-Tomašev, članova veća, sa savetnikom Vesnom Veselinović, kao zapisničarem, u krivič ...

 2. Kzz 86/11 bitne povrede odredaba krivičnog postupka; žalba na presudu prvostepenog suda

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 86/11 / Datum: 14.12.2011.

  U IME NARODA   Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Bate Cvetkovića, predsednika veća, Nevenke Važić, Anđelke Stanković, Ljubice Knežević-Tomašev i Veska Krstajića, članova veća, sa savetnikom Vrhovnog kasacionog suda Milom Ristić, kao za ...

 3. Kzz 86/2013

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 86/2013 / Datum: 12.09.2013.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Dragiše Đorđevića, predsednika veća, Zorana Tatalovića, Radmile Dragičević-Dičić, Maje Kovačević- Tomić i Veska Krstajića, članova veća, sa savetnikom Vrhovnog kasacionog suda Tatjanom Mil ...

 4. Kzz 87/2013 bitne povrede odredaba krivičnog postupka; žalba na presudu prvostepenog suda; postupak po žalbi

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 87/2013 / Datum: 05.09.2013.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Dragiše Đorđevića, predsednika veća, Zorana Tatalovića, Radmile Dragičević-Dičić, Maje Kovačević- Tomić i Gorana Čavline, članova veća, sa savetnikom Vrhovnog kasacionog suda Tatjanom Mile ...

 5. Kzz 88/2013 bitne povrede odredaba krivičnog postupka; sastav suda; maloletnici i krivično pravna zaštita maloletnih lica

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 88/2013 / Datum: 28.08.2013.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Nevenke Važić, predsednika veća, Predraga Gligorijevića, Ljubice Knežević-Tomašev, Veska Krstajića i Biljane Sinanović, članova veća, sa savetnikom Vrhovnog kasacionog suda, Zoricom Stojko ...

 6. Kzz 89/11 bitne povrede odredaba krivičnog postupka

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 89/11 / Datum: 28.12.2011.

  U IME NARODA   Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Bate Cvetkovića, predsednika veća, Nevenke Važić, Anđelke Stanković, Ljubice Knežević-Tomašev i Veska Krstajića, članova veća, sa savetnikom Vrhovnog kasacionog suda Milom Ristić, kao za ...

 7. Kzz 90/11 bitne povrede odredaba krivičnog postupka

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 90/11 / Datum: 28.12.2011.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija Bate Cvetkovića, predsednika veća, Nevenke Važić, Anđelke Stanković, Ljubice Knežević-Tomašev i Veska Krstajića, članova veća, sa savetnikom Vrhovnog kasacionog suda Natašom Banjac, kao zap ...

 8. Kzz 90/2013 povrede krivičnog zakona; amnestija

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 90/2013 / Datum: 28.08.2013.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Nevenke Važić, predsednika veća, Predraga Gligorijevića, Ljubice Knežević-Tomašev, Veska Krstajića i Biljane Sinanović, članova veća, sa savetnikom Vrhovnog kasacionog suda Zoricom Stojkov ...

 9. Kzz 93/11 bitne povrede odredaba krivičnog postupka; branilac

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 93/11 / Datum: 18.01.2012.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Bate Cvetkovića, predsednika veća, Nevenke Važić, Anđelke Stanković, Ljubice Knežević-Tomašev i Veska Krstajića, članova veća, sa savetnikom Vrhovnog kasacionog suda Milom Ristić, kao zapi ...

 10. Kzz 96/2013 bitne povrede odredaba krivičnog postupka; odluke drugostepenog suda po žalbi

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 96/2013 / Datum: 05.09.2013.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Dragiše Đorđevića, predsednika veća, Zorana Tatalovića, Radmile Dragičević-Dičić, Maje Kovačević-Tomić i Gorana Čavline, članova veća, sa savetnikom Vrhovnog kasacionog suda Draganom Vuksa ...

Pages