Pretraga baze sudske prakse

Rezultati pretrage

10 rezultata prikazano na strani (od ukupno 12634 rezultata)
 1. Przz 54/2012- odluke po zahtevu za zaštitu zakonitosti prekršaj (zastarelost)

  Upravna materija / Upisnici: Przz / Br. predmeta: 54/2012 / Datum: 10.01.2013.

  U IME NARODA   Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Snežane Živković, predsednika veća, Vere Pešić i Olge Đuričić, članova veća, sa savetnikom Rajkom Milijaš, kao zapisničarem, rešavajući po zahtevu za zaštitu zakonitosti Republičkog javn ...

 2. Przz 57/2012- odluke po zahtevu za zaštitu zakonitosti; carinski prekršaji

  Upravna materija / Upisnici: Przz / Br. predmeta: 57/2012 / Datum: 10.01.2013.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Snežane Živković, predsednika veća, Vere Pešić i Olge Đuričić, članova veća, sa savetnikom Rajkom Milijaš, zapisničarem, odlučujući o zahtevu za zaštitu zakonitosti Republičkog javnog tuži ...

 3. Przz 58/2012- odluke po zahtevu za zaštitu zakonitosti; carinski prekršaji

  Upravna materija / Upisnici: Przz / Br. predmeta: 58/2012 / Datum: 14.02.2013.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Snežane Živković, predsednika veća, Vere Pešić i Olge Đuričić, članova veća, sa savetnikom suda Gordanom Bogdanović, kao zapisničarem, rešavajući o zahtevu za zaštitu zakonitosti Republičk ...

 4. Przz 6/12- odluke po zahtevu za zaštitu zakonitosti; saobraćajni prekršaji

  Upravna materija / Upisnici: Przz / Br. predmeta: 6/12 / Datum: 23.11.2012.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Snežane Živković, predsednika veća, Olge Đuričić i  Stojana Jokića, članova veća, sa savetnikom suda Rajkom Milijaš, zapisničarem, rešavajući o zahtevu za zaštitu zakonitosti Republičkog j ...

 5. Przz 63/11- odluke po zahtevu za zaštitu zakonitosti; prekršaji- javni red i mir

  Upravna materija / Upisnici: Przz / Br. predmeta: 63/11 / Datum: 06.03.2012.

  U IME NARODA     Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Snežane Živković, predsednika veća, Olge Đuričić i Vlaste Jovanović, članova veća, sa savetnikom suda Radojkom Marinković, kao zapisničarem, rešavajući po zahtevu za zaštitu zakonitost ...

 6. Przz 66/11- odluke po zahtevu za zaštitu zakonitosti; prekršaji- javni red i mir

  Upravna materija / Upisnici: Przz / Br. predmeta: 66/11 / Datum: 27.01.2012.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Snežane Živković, predsednika veća, Olge Đuričić i Stojana Jokića, članova veća, sa savetnikom Rajkom Milijaš, kao zapisničarem, rešavajući po zahtevu za zaštitu zakonitosti Republičkog ja ...

 7. Przz 8/10- odluke po zahtevu za zaštitu zakonitosti; ostali prekršaji

  Upravna materija / Upisnici: Przz / Br. predmeta: 8/10 / Datum: 04.11.2011.

  U IME NARODA   Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Snežane Živković, predsednika veća, Olge Đuričić i Snežane Andrejević, članova veća, sa savetnikom suda Radojkom Marinković, kao zapisničarem, rešavajući o zahtevu za zaštitu zakonitosti ...

 8. Przz 9/11- prekršaji- saobraćaj

  Upravna materija / Upisnici: Przz / Br. predmeta: 9/11 / Datum: 25.03.2011.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Snežane Živković, predsednika veća, Vesne Popović i Vlaste Jovanović, članova veća, sa savetnikom suda Rajkom Milijaš, zapisničarem, rešavajući o zahtevu za zaštitu zakonitosti Republičkog ...

 9. R1 188/11- stvarna nadležnost privrednog suda

  Građanska materija / Upisnici: R1 / Br. predmeta: 188/11 / Datum: 15.09.2011.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija Snežane Andrejević, predsednika veća, Jelene Borovac i Mirjane Đerasimović, članova veća, u parnici tužioca D.T. iz S.P, čiji je punomoćnik Z.J, advokat iz S.P, protiv tuženog U. d.o.o. iz S.P, čiji je ...

 10. R1 208/10- prekid postupka zbog stečaja

  Građanska materija / Upisnici: R1 / Br. predmeta: 208/10 / Datum: 18.11.2010.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Snežane Andrejević, predsednika veća, Milomira Nikolića i Sonje Brkić, članova veća, u parnici po tužbi tužioca G.J. – S. iz L. čiji je punomoćnik S.M. iz L., protiv tuženog M. d.o.o., N., u stečaju, r ...

Pages