Pretraga baze sudske prakse

Rezultati pretrage

10 rezultata prikazano na strani (od ukupno 12634 rezultata)
 1. Prev 211/2013 ponavljanje pravnosnažno završenog postupka, član 422 stav 1 tačka 2 ZPP

  Građanska materija / Upisnici: Prev / Br. predmeta: 211/2013 / Datum: 31.10.2013.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Stojana Jokića, predsednika veća, Mirjane Đerasimović i Jelene Borovac, članova veća, u privrednom sporu po tužbi tužioca G.p. MR G., B., koga je zastupao kao punomoćnik M.B., advokat iz K.1, a pravni ...

 2. Przz 32/2013 odluke po zahtevu za zaštitu zakonitosti; saobraćajni prekršaji

  Upravna materija / Upisnici: Przz / Br. predmeta: 32/2013 / Datum: 14.11.2013.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Vere Pešić, predsednika veća, Olge Đuričić i Nadežde Radević, članova veća, sa savetnikom Rajkom Milijaš, kao zapisničarem, rešavajući po zahtevu za zaštitu zakonitosti Republičkog javnog ...

 3. Przz 33/2013 odluke po zahtevu za zaštitu zakonitosti; rok za podnošenje zahteva

  Upravna materija / Upisnici: Przz / Br. predmeta: 33/2013 / Datum: 14.11.2013.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Vere Pešić, predsednika veća, Olge Đuričić i Nadežde Radević, članova veća, sa savetnikom Rajkom Milijaš, kao zapisničarem, rešavajući o zahtevu za zaštitu zakonitosti Republičkog javnog t ...

 4. Przz 36/2013 odluke po zahtevu za zaštitu zakonitosti; saobraćajni prekršaji

  Upravna materija / Upisnici: Przz / Br. predmeta: 36/2013 / Datum: 14.11.2013.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Vere Pešić, predsednika veća, Olge Đuričić i Nadežde Radević, članova veća, sa savetnikom Rajkom Milijaš, kao zapisničarem, rešavajući po zahtevu za zaštitu zakonitosti Republičkog javnog ...

 5. Przz 37/2013 odluke po zahtevu za zaštitu zakonitosti; carinski prekršaji

  Upravna materija / Upisnici: Przz / Br. predmeta: 37/2013 / Datum: 14.11.2013.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Vere Pešić, predsednika veća, Olge Đuričić i Nadežde Radević, članova veća, sa savetnikom Rajkom Milijaš, kao zapisničarem, rešavajući o zahtevu za zaštitu zakonitosti Republičkog javnog t ...

 6. Przz 38/2013 odluke po zahtevu za zaštitu zakonitosti; saobraćajni prekršaji

  Upravna materija / Upisnici: Przz / Br. predmeta: 38/2013 / Datum: 14.11.2013.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Vere Pešić, predsednika veća, Olge Đuričić i Nadežde Radević, članova veća, sa savetnikom Rajkom Milijaš, kao zapisničarem, odlučujući o zahtevu za zaštitu zakonitosti Republičkog javnog t ...

 7. Przz 41/2013 odluke po zahtevu za zaštitu zakonitosti (uvažavanje zahteva); saobraćajni prekršaji

  Upravna materija / Upisnici: Przz / Br. predmeta: 41/2013 / Datum: 14.11.2013.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Vere Pešić, predsednika veća, Olge Đuričić i Nadežde Radević, članova veća, sa savetnikom Rajkom Milijaš, kao zapisničarem, odlučujući po zahtevu za zaštitu zakonitosti Republičkog javnog ...

 8. Rev 1170/2013 naknada štete zbog neusklađivanja penzija

  Građanska materija / Upisnici: Rev / Br. predmeta: 1170/2013 / Datum: 31.10.2013.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija Snežane Andrejević, predsednika veća, Vide Petrović-Škero i Ljubice Milutinović, članova veća, u parnici tužioca N.P. iz N.S., koga zastupa Ž.O., advokat iz N.S., protiv tuženog Republičkog fonda za pen ...

 9. Rev2 393/2013 naknada štete zbog neustavne odredbe- uvećanje plate

  Građanska materija / Upisnici: Rev2 / Br. predmeta: 393/2013 / Datum: 26.09.2013.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija Snežane Andrejević, predsednika veća, Vide Petrović-Škero i Ljubice Milutinović, članova veća, u parnici tužioca M.P. iz S.M., protiv tužene Republike Srbije – Ministarstva pravde, Uprave za izvršenje k ...

 10. Us 1/2014 sukob nadležnosti; spor koji proističe iz radnih odnosa

  Upravna materija / Upisnici: Us / Br. predmeta: 1/2014 / Datum: 03.02.2014.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Zvezdane Lutovac, predsednika veća, Olge Đuričić i Vide Petrović-Škero, članova veća, sa savetnikom Rajkom Milijaš, kao zapisničarem, rešavajući sukob nadležnosti između Upravnog suda i Višeg suda u No ...

Pages